Het sportplatform van de gemeente Epe

Buurtsportcoaches van Heel Epe Beweegt

Buurtsportcoaches 

Het team van buurtsportcoaches in Epe bestaat uit Vincent Rotman, Larisa Brinkhoff-Lentjes, Jeroen de Lange en Tom Beekman. De buurtsportcoaches zijn in dienst bij Koppel-Swoe en voeren hun werkzaamheden uit onder de naam Heel Epe Beweegt. De buurtsportcoach is een bruggenbouwer tussen buurt, onderwijs en sport. Samen met scholen, sportverenigingen en instellingen werkt het team van Heel Epe Beweegt door middel van sport aan de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast stimuleren wij een gezonde en actieve leefstijl onder alle inwoners in de gemeente Epe.


 

Taken

Het team van Heel Epe Beweegt organiseert activiteiten die erop zijn gericht om kinderen, jongeren, volwassenen  en senioren meer te laten bewegen en kennis te laten maken met verschillende sportactiviteiten en sportverenigingen die de gemeente rijk is. Daarnaast zorgen wij voor een structurele verbinding tussen scholen, instellingen, sportverenigingen en buurten.


Ondersteuning Heel Epe Beweegt

Wilt u als school, sportvereniging, bedrijf of buurtbewoner zelf iets organiseren en hierin ondersteuning van de buurtsportcoach wensen dan is dit mogelijk. Ook sluiten wij graag aan bij bestaande activiteiten om deze eventueel te vergroten en/of te vernieuwen. Graag blijven we op de hoogte van alle activiteiten rondom sport, bewegen en gezonde leefstijl. U kunt hiervoor contact opnemen met Vincent Rotman, v.rotman@koppelswoe.nl -0614218360

 

Stage

Jaarljks verwelkomen wij stagiairs binnen ons team. Van opleidingen als Sport en Bewegen en CALO zijn studenten van harte welkom. Wij hebben Calibris erkenning voor Sport- en bewegingsleider / Operationeel sport- en bewegingsleider (niveau 4) en Sport- en bewegingsleider (niveau 3). We hebben wekelijks vaste stage-uren beschikbaar voor sportprojecten maar ook voor naschools aanbod, vakantieactiviteiten of andere incidentele activiteiten. Ben je nieuwsgierig en heb je interesse om bij ons je stage te lopen? Voor meer informatie en sollicitaties kun je contact opnemen met buurtsportcoach Jeroen de Lange, j.delange@koppelswoe.nl

 

Team Buurtsportcoaches

Het team van buurtsportcoaches in de gemeente Epe bestaat uit:

 


Vincent Rotman(
coördinatie)

E: v.rotman@koppelswoe.nl
T: 06-14218360 
Werkdagen: ma, di, wo, do

 Jeroen de Lange Koppel-Swoe

 Jeroen de Lange

E j.delange@koppelswoe.nl
T 06-36220641
Werkdagen: ma, di, wo, do

 Tom Beekman Koppel Epe

Tom Beekman

E t.beekman@koppelswoe.nl
T 06-40627085
Werkdagen: ma, di, wo, do  

 

 

Larisa Brinkhoff-Lentjes (JOGG)

E l.brinkhoff@koppelswoe.nl
T 06-26720951
Werkdagen: ma, di en wo