Het sportplatform van de gemeente Epe

Stage

Jaarljks verwelkomen wij stagiairs binnen ons team. Van opleidingen als Sport en Bewegen en CALO zijn studenten van harte welkom. Wij hebben Calibris erkenning voor Sport- en bewegingsleider / Operationeel sport- en bewegingsleider (niveau 4) en Sport- en bewegingsleider (niveau 3). We hebben wekelijks vaste stage-uren beschikbaar voor sportprojecten maar ook voor naschools aanbod, vakantieactiviteiten of andere incidentele activiteiten. Ben je nieuwsgierig en heb je interesse om bij ons je stage te lopen? Voor meer informatie en sollicitaties kun je contact opnemen met coordinator buurtsport Vincent Rotman, v.rotman@koppelswoe.nl