Het sportplatform van de gemeente Epe

Deskundigheidsbevordering

Het nieuwe sportseizoen is inmiddels weer van start gegaan. Tijdens de start van het nieuwe seizoen zijn er vaak weer nieuwe leiders, trainers en begeleiders van diverse jeugdteams begonnen. Trainer en leiders bepalen mede de sfeer in het team en hebben een grote invloed op sportuitval of ledenbehoud.

Meestal zijn trainers/leiders vaders of moeders die dit met veel enthousiasme doen, maar nog niet altijd helemaal op de hoogte zijn van wat er bij komt kijken als leider of trainer. Hoe begeleid ik een groep? Hoe zorg ik voor een leuke training? Hoe ga ik om met kinderen? Hoe ga ik om met andere ouders (langs de lijn)?

We horen graag waar jullie tegen aan lopen en waar jullie behoefte aan zouden hebben. Wij willen graag kijken hoe wij jullie hierin kunnen ondersteunen doormiddel van bijvoorbeeld een workshop, cursus of inspiratie avond door ons zelf of door een externe partij.

Laat ons weten water speelt binnen jouw vereniging, dan kunnen wij hier mee aan de slag. Neem dan contact op met Rik van Voorst (r.vanvoorst@koppelswoe.nl) 

Vernigingstrajecten van NOC NSF

Bestuurlijke vernieuwing en diversiteit

Bestuurders kunnen, eventueel met begeleiding van een verenigingsondersteuner/-adviseur, nu zelf aan de slag met vraagstukken rondom optimale (team)samenstelling, representativiteit en betrokkenheid van het bestuur. Bijgevoegde document ‘Gereedschap voor bestuurlijke vernieuwers' geeft handige informatie, tips en handvatten voor bewustwording, reflectie en actie.

Sportief Coachen
Het traject ‘Sportief Coachen’ heeft als doel de trainers, coaches en begeleiders binnen de vereniging vanuit dezelfde visie te leren coachen en begeleiden. Meer informatie over dit traject

Coach de coach 
Het traject ‘Coach de coach’ heeft als doel trainerscoaches binnen de vereniging op te leiden om trainers in de praktijk te begeleiden. Tevens ervoor te zorgen dat deze trainersbegeleiding vast onderdeel wordt van het verenigingsbeleid. Meer informatie over dit traject 

Sportief besturen 
De workshop Sportief Besturen is de basis voor de manier waarop leden van de vereniging met elkaar omgaan, hoe gasten en tegenstanders worden verwelkomd, hoe ouders langs de lijn staan, etc. Meer informatie over dit traject

Besturen met een visie 
De module ‘Besturen met een visie - de basis’ is bedoeld voor verenigingen die onvoldoende basis hebben om met één van de activiteiten in het kader van ‘Naar een veiliger sportklimaat’ aan de slag te gaan. De module is bedoeld als opstap naar de kernmodule Sportief Besturen. Meer informatie over dit traject

Verenigingsbox 
De vraag waar bestuurders vaak mee worstelen is hoe het gesprek over ‘Sportiviteit & Respect’ op gang te brengen. Om hen hierbij te helpen is een toolkit ontwikkeld met tips en praktijkvoorbeelden: de Verenigingsbox. Meer informatie over dit traject

Verantwoord alcoholgebruik binnen de sport(vereniging) 
NOC*NSF, sportbonden en de Stichting Jeugd en Alcohol willen de handhaving van leeftijdsgrenzen binnen de sportvereniging verder verbeteren en alcoholmisbruik tegen gaan. Hiervoor is een toenemende bewustwording van de problematiek binnen de sportwereld noodzakelijk. Meer informatie over dit traject