Het sportplatform van de gemeente Epe

Jongeren op Gezond Gewicht - Informatie

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

De gemeente Epe heeft in september 2017 de overeenkomst met het JOGG-bureau getekend om de komende drie jaar de landelijke JOGG-methodiek in de gemeente uit te rollen. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Door het inzetten van de JOGG-methodiek wordt een gezonde en actieve leefstijl onder de jeugd gestimuleerd.  Kinderen die opgroeien met overgewicht leven namelijk minder lang in goede gezondheid.

Overgewicht verhoogt onder meer de kans op ziekten. Dat betekent een hogere zorgconsumptie, meer ziekteverzuim en andere grote maatschappelijke en economische gevolgen. Op jonge leeftijd heeft overgewicht bovendien een grote negatieve impact op psychische en sociale ontwikkeling. Jeugd die opgroeit in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl wordt fysiek, psychisch en sociaal beter toegerust voor de toekomst.

De JOGG-aanpak steunt op vijf pijlers:

  1. Politiek-bestuurlijk draagvlak: een gezond gewicht heeft een belangrijke plaats in het programma van het college van burgemeester en wethouders.
  2. Publiek-private samenwerking: lokale bedrijven en publieke partijen zijn betrokken bij de JOGG-aanpak.
  3. Sociale marketing: door met de doelgroep in gesprek te blijven sluit de JOGG-aanpak aan bij de belevingswereld van kinderen en jongeren.
  4. Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie: de activiteiten binnen de JOGG-aanpak worden gemonitord, geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.
  5. Verbinding preventie en zorg: (zorg)professionals signaleren overgewicht in een vroeg stadium en stemmen hun dienstverlening onderling op elkaar af. Zo komen jongeren met overgewicht direct op de juiste plek terecht.

 Voor meer informatie over JOGG en de methodiek klik hier https://jongerenopgezondgewicht.nl/

 

Interview met JOGG-regisseur Larisa Brinkhoff

Gezonde leefstijl is een veel besproken onderwerp. Met name door het stijgende percentage overgewicht onder de jeugd in Nederland. Eén op de zeven kinderen in Nederland is namelijk te zwaar.

Uiteindelijk wil iedereen dat kinderen en jongeren op kunnen groeien in een omgeving die het makkelijk maakt om gezond op te groeien. Koppel-Swoe wil dit ook mogelijk maken. Ze doen dat vanuit Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) in de gemeente Epe.

Larisa Brinkhoff-Lentjes is 1 maart gestart als de regisseur voor de JOGG-aanpak. De regie van de JOGG-activiteiten in de gemeente Epe ligt bij Koppel-Swoe. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met de buurtsportcoaches van Heel Epe Beweegt en de gemeente Epe. Met deze activiteiten wordt een gezonde en actieve leefstijl onder de kinderen en jongeren gestimuleerd.

Samenwerken is belangrijk

Het streven is dat veel betrokken partijen samenwerken om meer aandacht te krijgen voor voeding, sport en beweging. Daarnaast helpt JOGG met het creëren van een gezonde omgeving op plekken waar kinderen en jongeren veel komen. Zoals school, kinderopvang, sport en werk.

“Om dit zo goed mogelijk op te kunnen pakken, is samenwerken met verschillende organisaties, zoals kinderopvang, scholen, zorg- en welzijn en bedrijven, belangrijk. Zo kunnen we met de kinderopvang de aanpak van de ‘Gezonde Kinderopvang’ oppakken om de gezonde leefstijl onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk in de kinderopvang”, aldus Larisa.

Gezonde keuze wordt gemakkelijke keuze

Onder de aanpak van JOGG vallen verschillende pijlers: politiek – bestuurlijk draagvlak, publiek – private samenwerking, sociale marketing, verbinding preventie en zorg en wetenschappelijke begeleiding en evaluatie. Daarnaast zijn er lokale themacampagnes, zoals ‘Drink Water’, ‘Groente… zet je tanden erin!’ en ‘Gratis Bewegen, gewoon doen!’. Met deze pijlers en thema’s moet de gezonde keuze de gemakkelijke keuze worden voor de kinderen en jongeren in de gemeente Epe.

“Als aanjager van de gezonde en actieve leefstijl wil ik met mijn enthousiasme en ervaringen de gemeente Epe hier graag bij ondersteunen. Iedereen kan hier aan bijdragen. Dus neem gerust contact op. Ik ben een echte verbinder en zie vele mogelijkheden.”

JOGG is landelijke aanpak

De JOGG-aanpak is een landelijke aanpak en kent vele positieve resultaten en successen. In eerste instantie sluit een gemeente zich voor drie jaar aan. In de gemeente Epe wordt eerst een start gemaakt met het plan van aanpak en het opzetten van samenwerkingen. Vanuit succesvolle activiteiten en projecten kunnen er al verbindingen worden gelegd.

We geloven in de kracht van een gezonde omgeving!

Voor meer informatie over JOGG kunt u contact opnemen met Larisa Brinkhoff via l.brinkhoff@koppelswoe.nl of 06-26 72 09 51.