Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Ontwerpsessies nieuwe uitvoeringsplan buurtsportcoaches 2019 – 2022

woensdag 15 mei 2019

De buurtsportcoaches van Heel Epe Beweegt zijn al een aantal jaren actief in de gemeente. Wij werken volgens een uitvoeringsplan. In dit plan staat voor elk jaar beschreven welke activiteiten en projecten we ondernemen.

 

Het uitvoeringsplan van 2013-2018 is inmiddels ten einde. We zijn druk in de voorbereidingen voor een nieuw uitvoeringsplan. Hierbij worden ook de samenwerkingsorganisaties/professionals uit het werkveld betrokken.

 

Dinsdag 7 mei was de eerste van vier ontwerpsessies in het kader van dit nieuwe uitvoeringsplan. De sessies worden begeleid door onderzoeksbureau Kennispraktijk.

De eerste uitkomsten van het sport - en beweegonderzoek (1-meting), dat onlangs is gehouden, werden gepresenteerd. Vervolgens werd in groepjes enthousiast gebrainstormd op welke trends en ontwikkelingen de buurtsportcoaches zich de komende jaren kunnen gaan richten. Leuke sessie met veel ideeën! We houden ons netwerk op de hoogte van het vervolg van de sessies.

Recente nieuwsitems