Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Ontwerpsessies nieuwe koers buurtsportcoaches 2019-2022

woensdag 19 juni 2019

Het Buurtsportcoach-uitvoeringsplan van 2013-2018 is inmiddels ten einde. We zijn druk in de voorbereidingen voor een nieuw uitvoeringsplan en de koers voor de komende jaren. Hierbij worden nadrukkelijk de samenwerkingsorganisaties/professionals uit het werkveld betrokken. Bureau Kennispraktijk leidt alles in goede banen en begeleidt team Heel Epe Beweegt en samenwerkingspartners naar het uiteindelijke nieuwe koersdocument 2019-2022.

 

Op dinsdag 7 en 21 mei werden er twee ontwerpsessies met het werkveld georganiseerd. Doel was om te komen tot het vaststellen van doelstellingen van Heel Epe Beweegt 2019-2022 en het vaststellen van de doelgroepen. Daarnaast werden ook de eerste uitkomsten van het sport -en beweegonderzoek, dat onlangs is gehouden, gepresenteerd.

In een vervolgsessie is team Heel Epe Beweegt samen met Kennispraktijk verder aan de slag gegaan om een conceptplan op te stellen.

24 juni volgt nog 1 sessie van team Heel Epe beweegt samen met Kennispraktijk. Dan wordt er verdiepend gekeken naar de doelgroepen en welke interventies en projecten/activiteiten we de komende jaren gaan uitvoeren.

Doel is om nog voor de zomervakantie tot een definitief koersdocument voor 2019-2022 te komen.

Recente nieuwsitems