Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Lokaal Sport Akkoord

woensdag 12 februari 2020

Zoals eerder aangekondigd is op donderdag 20 februari de verdiepingsbijeenkomst voor het Lokale Sport- en Beweegakkoord Epe. Tijdens deze avond gaan we in groepen van 6-8 personen aan de slag om alle ideeën die zijn opgehaald tijdens de startbijeenkomst te clusteren en te prioriteren. Zo ontstaat een duidelijk, gezamenlijk beeld welke richting we met elkaar op willen met sport en bewegen in Epe. We werken met dezelfde thema's als tijdens de startbijeenkomst:

  1. Sport en bewegen in iedere levensfase
  2. Sport en bewegen voor iedereen
  3. Sterke aanbieders voor sport en bewegen
  4. Goede infrastructuur voor sport en bewegen

Naast deze werkvorm zullen we kort stilstaan bij de organisatie en uitvoering van de het sport- en beweegakkoord. 

 

U kunt zich alvast voorbereiden op de avond door de uitwerking van de startbijeenkomst er nog eens bij te pakken en na te denken over de volgende vragen:

  • Van welk thema begint uw hart sneller te kloppen en waar sluit u dus graag bij aan?
  • Welke toekomstige rol ziet u voor zichzelf weggelegd bij de uitvoering van het lokale sport- en beweegakkoord? We zoeken aanvoerders (kartrekkers van een thema), spelers (dragen bij om het thema nog verder uit te werken) en toeschouwers (juichen de ideeën toe en helpen zo af en toe een handje)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar siebren.groen@epe.nl. Wilt u daarbij ook vermelden bij welk thema u aansluit?

 

Vervolgbijeenkomst op 3 maart

Op dinsdag 3 maart worden de opbrengsten van de verdiepingsbijeenkomst gepresenteerd in de vorm van een concept sport- en beweegakkoord. Noteer deze datum ook alvast in uw agenda.

 

We zien elkaar donderdag 20 februari om 19.00 uur in het Kulturhus EGW, Stationsstraat 25, in Epe.

Recente nieuwsitems