Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Gratis services vanuit het Lokaal Sport Akkoord

donderdag 29 oktober 2020

Op 7 juli is het Sport- en Beweegakkoord van de gemeente Epe ‘gelanceerd’. Op 22 september is het akkoord officieel gepresenteerd en ondertekend. Een akkoord dat samen met heel veel verschillende partners vanuit sport, onderwijs, welzijn en gezondheid tot stand is gekomen. Een akkoord met veel ambities, acties en speerpunten. Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd!

Kansen in Coronatijd!

Het is een moeilijke en onzekere tijd voor sportverenigingen. De aangescherpte maatregelen om het Coronavirus tegen te gaan, zorgen ervoor dat verenigingen alle zeilen bij moeten zetten om de club te laten draaien. De aandacht gaat daar, logischerwijs, volledig naar uit. Het Sport- en Beweegakkoord kan ervoor zorgen dat u als vereniging niet stil komt te staan. De GRATIS services kunnen namelijk voor nieuwe energie en inspiratie zorgen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende ondersteuningsmogelijkheden:

1. Coach de coach - NOCNSF/Academie voor Sportkader

Iedereen heeft baat bij een goede coach, óók de trainer of coach zelf. Iemand die feedback geeft op pedagogische vaardigheden en als klankbord kan fungeren, tilt coaches én daarmee de vereniging naar een hoger plan. Met de scholing Coach de coach leer je vaardigheden waarmee je als trainersbegeleider aan de slag kan gaan.

2. Meer Vrijwilligers In Korte Tijd - Sportkracht 12

Ken jij dat sprookje van die vereniging die meer dan genoeg actieve vrijwilligers heeft? Dat is geen sprookje. Het is echt geen wonder om vrijwilligers voor je vereniging te vinden/ houden die plezier hebben in wat ze doen. De grote uitdaging is om te ontdekken hoe je hier als (totale) vereniging concreet invloed op hebt én om dat ook echt te verankeren in je vereniging. Tijdens deze inspiratiesessie krijgt u antwoord op deze vraag!

3. ASM-workshop - Athletic Skills Model

Het uitgangspunt van de ASM-workshop is de deelnemers op een laagdrempelige manier kennis laten maken met de visie van het Athletic Skills Model. Met deze nieuwe visie op bewegen leren trainers, leerkrachten en sportleiders dat er ook op een andere manier beweegactiviteiten en sporten aangeboden kunnen worden. De workshop is bedoeld voor vrijwilligers/ begeleiders/ sportkader die trainingen verzorgen binnen alle domeinen van sport en bewegen; bewegingsonderwijs, (top)sport, gezondheidszorg en breedtesport.

4. Modern Besturen – NOCNSF/Academie voor Sportkader

Heeft u ook te maken met uitdagingen in een veranderende omgeving? Deze workshop is voor verenigingsbestuurders die zoeken naar oplossingen voor slepende problemen óf verenigingen met ambities, die inzien dat verandering essentieel is voor de continuïteit en vooruitgang. We staan expliciet stil bij de mensen die hierin de belangrijkste rol vervullen, namelijk u als bestuurder! Na de workshop ben je je bewust van de kansen om jouw bestuur als team te versterken en hoe je daar samen met jouw collega bestuurders invulling aan kunt geven.

5. Aangepast sporten, hoe doe je dat? – NOCNSF/Academie voor Sportkader

Wil jij weten welke sportmogelijkheden er zijn voor mensen met een beperking? Hoe ontwikkelen we passend sport- en beweegaanbod en welke goede voorbeelden zijn er? Sport is gezond, fantastisch om te doen en brengt veel plezier en ontspanning. Het is daarom ook geweldig dat er in ons land zoveel mensen aan sport doen. De sportparticipatie van mensen met een beperking blijft echter achter. In deze workshop leer je welke activiteiten nodig zijn om een positieve bijdrage te leveren aan het sportplezier en de sportparticipatie van mensen met een beperking in Nederland te verhogen.

We kunnen vanuit de gemeente Epe dit jaar nog voor € 7000,- aan services aanvragen. Aanmelden voor deze services kan door een mail te sturen naar info@sportenbeweegakkoordepe.nl. Dus is een van de services interessant voor jouw organisatie/vereniging, laat het weten!

Plannen indienen
De eerste plannen voor de uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord zijn binnen, maar ze kunnen nog steeds worden ingediend!  Er is nog budget! Op de website van Heel Epe Beweegt staat een uitleg hoe u dit aanpakt. U heeft tot 15 november om uw plan op te sturen naar info@sportenbeweegakkoordepe.nl.

Vragen of opmerkingen?
Als u vragen heeft over het Sport- en Beweegakkoord, aarzel niet om contact op te nemen. Stuur een mail naar info@sportenbeweegakkoordepe.nl.

Recente nieuwsitems