Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Lokaal Sport en Beweegakkoord Epe  - inzet services

dinsdag 16 maart 2021

Lokaal Sport en Beweegakkoord Epe  - inzet services

 

De eerste workshops/ trainingen die vanuit het budget van de services uit 2020 van het Lokaal Sport en Beweegakkoord toe zijn gezegd, gaan van start. Maar wat zijn services?

Services zijn trajecten die clubs ondersteunen. Afhankelijk van de stap die de club wil zetten, kan de inzet van een service ondersteunen. Bijvoorbeeld een opleiding voor trainers, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering etc. of procesbegeleiding aan bestuursleden, betrokken vrijwilligers en leden.

 

Vanuit Heel Epe Beweegt wordt in samenwerking met Gehandicaptensport Nederland de workshop ‘Verenigingsondersteuning inclusief sporten’ aangeboden.

Vanwege de huidige coronamaatregelen wordt deze online, via een webinar, aangeboden op 7 april van 19.00 – 21.00 uur via Microsoft Teams.

 

Webinar ‘Verenigingsondersteuning inclusief sporten’

Gehandicaptensport kent vele vormen en specifieke kenmerken. We nemen de deelnemers van het webinar mee in een denkwijze waarbij de sporter met een beperking centraal staat.

Er wordt plenair en in kleinere groepjes ingegaan op onderwerpen die in het denken over gehandicapten(sport) een rol spelen. Zoals de betekenis van de begrippen integratie en inclusie (en de verschillen daartussen), het belang van deskundigheid, eigen regie en keuzevrijheid, de samenwerking tussen publieke en private sector en een veilig sportklimaat.

 

Het webinar bestaat uit:

 • Kort kennismaken met deelnemers;
 • Presentatie over gehandicaptensport in Nederland (achtergrond, organisatorische integratie, stakeholders);
 • Korte introductie over de ambitie Inclusief Sporten (uit het Sportakkoord);
 • Bespreken vraagstukken over bovenstaande onderwerpen in groepjes;
 • Plenaire terugkoppeling en eventuele vervolgstappen.  

 

Meer informatie of aanmelden: buurtsportcoach Jeroen de Lange via epe@unieksporten.nl

 

Aanvragen services

Waarom zou een club ondersteuning willen?

Sportclubs hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je de sportclub vitaal? Zijn er voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe leid je goede trainers op? Met het lokale Sportakkoord kun je gezamenlijk de sport en de sportclub versterken. De ondersteuning geeft de club de mogelijkheid om te groeien en bloeien richting de toekomst.

 

Hoe kan de club ondersteuning ontvangen?

 1. Bedenk wat de grootste uitdaging is van jouw sportclub.
 2. Leg contact met de coördinator Lokaal Sport en Beweegakkoord van de gemeente Epe, Larisa Brinkhoff, via info@sportenbeweegakkoordepe.nl
 3. Ga in overleg de coördinator om samen te bepalen waar jouw club ondersteuning bij kan gebruiken.
 4. Vind samen met de coördinator ondersteuning die passend is voor jouw club.
 5. De coördinator dient via de Adviseur lokale sport de aanvraag van ondersteuning in voor jouw club.
 6. Na goedkeuring ontvangt jouw club de ondersteuning en start de realisatie van je clubambitie!

Recente nieuwsitems