Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Het Lokaal Sport-en Beweegakkoord

woensdag 14 juli 2021

Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord

Aanvraag uitvoeringsbudget

Met het lokaal sport- en Beweegakkoord wordt er een impuls gegeven aan het sport en bewegen in de gemeente Epe. Dit wordt opgepakt en uitgevoerd vanuit lokale organisaties, bijvoorbeeld sportverenigingen, scholen, ondernemersvereniging, wijkplatforms etc.

De impuls wordt gegeven door middel van uitvoeringsbudget voor goede initiatieven, activiteiten en materiaalaanschaf. Zo willen we bereiken dat iedereen plezier in sport kan hebben. Heb je ook een idee? Neem contact op met Larisa Brinkhoff, info@sportenbeweegakkoordepe.nl en dien vóór 1 september 2021 een aanvraag in.

 

Services

Door middel van de inzet van services kunnen sportclubs hun ambities realiseren. Denk aan trainingen, inspiratiesessies en begeleiding. Zo hebben er al een aantal workshops/inspiratiesessie plaatsgevonden, waaronder Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd.

In totaal sloten 7 verenigingen aan en kwam o.a. naar voren dat het vinden van vrijwilligers als nummer 1 knelpunt wordt ervaren, een persoonlijke benadering en de verdeling van taken voor vrijwilligerswerk belangrijk. Deze onderwerpen worden verder besproken en opgepakt tijdens de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd. De cursus wordt in het najaar aangeboden en bestaat uit 4 bijeenkomsten van ieder 1,5 uur. Heb je interesse? Laat het weten: info@sportenbeweegakkoordepe.nl

 

Verder staan er voor de aankomende periode nog meer services gepland. Bekijk de agenda op www.heelepebeweegt.nl en meld je aan!

 

Recente nieuwsitems