Het sportplatform van de gemeente Epe

SV Epe

De voetbalvereniging SV Epe is opgericht op 1 augustus 1939. Het is een voetbalvereniging waar zowel prestatief als recreatief voetbal wordt gespeeld en waar plezier in het voetbal hoog in het vaandel staat. Bij SV Epe worden nagenoeg alle activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers. Enerzijds zijn dit de (jeugd)leden zelf, de ouders of begeleiders van de jeugdleden die trainer/leider zijn of die helpen bij de verschillende (voetbal)activiteiten. Anderzijds zijn dit de mensen die deel uitmaken van het bestuur of één van de commissies. Dit maakt de club bijzonder en geeft een gezellige en vriendelijke sfeer. We doen dit met z’n allen! Daarnaast wordt door een structurele aanpak van de jeugdtrainingen het voetbaltechnische niveau ieder jaar opgeschroefd. De voetbalvereniging SV Epe heeft een rijke historie. Bekende namen die zijn verbonden met de historie van SV Epe zijn o.a Leo Beenhakker en Marc Overmars. Vanaf 1985 maakte de vereniging een fantastische voetbalperiode door, die begin negentiger jaren leidde naar de hoofdklasse van de zondagamateurs. Na jaren in de 3e klasse van de zondagamateurs gevoetbald te hebben is SV Epe 1 in het seizoen ’08-’09 kampioen geworden en gepromoveerd naar de 2e klasse. Het aantal leden neemt jaarlijks geleidelijk toe en bedraagt op dit moment ca. 800, waarvan ongeveer 350 jeugdleden. De laatste seizoenen kent de jeugdafdeling 9 junioren elftallen(A, B en C categorie), 16 pupillenteams (D, E en F categorie), een heuse Champions League (4 tegen 4 competitie voor 6 – en 7-jarigen) en een spelgroep (leeftijd tot 6 jaar). Omdat de ouders van de jeugd meestal zelf ook voetbalenthousiastelingen zijn, is het niet verwonderlijk dat de club steunt op zo’n 200 vrijwilligers. Voor SV Epe is de inzet van deze vrijwilligers cruciaal. Ouders worden in ieder geval geacht hun kind(eren) te brengen en te halen, ook naar en van uitwedstrijden, meestal volgens een rijschema dat de leider van het team aan het begin van het seizoen opstelt. Maar behalve deze vanzelfsprekende zorg voor de jeugd, worden ook scheidsrechters, trainers, leiders, bestuurs- en commissieleden uit de groep ouders gerekruteerd. Naast de jeugdafdeling is er een seniorenafdeling bestaande uit 8 elftallen, waarvan veel (oud)jeugdspelers, trainers, ouders en begeleiders deel uit maken en is sinds vorig seizoen gestart met een 35+ en een 45+ team (7 tallen). De vereniging kent een bestuur, waarin naast een voorzitter, secretaris en penningmeester ook de voorzitter van de seniorencommissie, de voorzitter van de jeugdcommissie, de voorzitter van de Voetbaltechnische Commissie en de voorzitter van de sponsorcommissie zitting hebben. Twee keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering belegd waar het bestuur verantwoording aflegt over de achterliggende periode, de plannen voor de voorliggende periode worden toegelicht, en de begrotingen worden geaccordeerd. Alle leden van SV Epe worden uitgenodigd voor de ledenvergadering. Deze uitnodiging geschiedt via website en clubblad.

Kennismakingsaanbod van SV Epe

Let op: Deze aanbieder biedt op dit moment geen kennismakingsactiviteiten aan.