Het sportplatform van de gemeente Epe

Heel Epe Beweegt

Team Heel Epe Beweegt 

Het team van buurtsportcoaches en JOGG-regisseur in de gemeente Epe bestaat het jaar 2022-2023 uit Vincent Rotman, Jeroen de Lange, Amy van Zijtveld, Wilmer Rorije en Niels Elijzen. De buurtsportcoaches zijn in dienst bij Koppel-Swoe en voeren hun werkzaamheden uit onder de naam Heel Epe Beweegt. De buurtsportcoach is een bruggenbouwer tussen buurt, onderwijs en sport. Samen met scholen, sportverenigingen en instellingen werkt het team van Heel Epe Beweegt door middel van sport aan de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast stimuleren wij een gezonde en actieve leefstijl onder alle inwoners in de gemeente Epe.

Lees onze visie en doelstellingen in het koersdocument 2019-2023 

1-meting Sportdeelnameonderzoek 2019

Sport - en beweegplan 2020 gemeente Epe

(v.l.n.r. Amy van Zijtveld, Jeroen de Lange, Vincent Rotman, Wilmer Rorije en Niels Elijzen)

  

Taken en activiteiten

Het team van Heel Epe Beweegt organiseert activiteiten die erop zijn gericht om kinderen, jongeren, volwassenen  en senioren meer te laten bewegen en kennis te laten maken met verschillende sportactiviteiten en sportverenigingen die de gemeente rijk is. Ook zetten we ons in voor een actieve en gezonde leefstijl van inwoners. Daarnaast zorgen wij voor een structurele verbinding tussen scholen, instellingen, sportverenigingen en buurten.

Heel Epe Beweegt werkt met een jaarplan. Dit jaarplan bepaald in grote lijnen hoe buurtsportcoaches en JOGG-regisseur ingezet gaan worden en welke projecten en activiteiten uitgevoerd gaan worden. Door goede en nauwe samenwerking met partijen zoals scholen, verenigingen, zorgorganisaties en wijk-buurtorganisaties zien we signalen en kansen. Dit vertalen wij in concrete projecten en activiteiten. 

Het jaarplan 2022-2023 vind je hier

Ook zijn we actief met de projecten en activiteiten in het kader van het lokale Sport - en Beweegakkoord. De speerpunten van het akkoord lees je hier.


Ondersteuning Heel Epe Beweegt

Wilt u als school, sportvereniging, bedrijf of buurtbewoner zelf iets organiseren en hierin ondersteuning van de buurtsportcoach wensen dan is dit mogelijk. Ook sluiten wij graag aan bij bestaande activiteiten om deze eventueel te vergroten en/of te vernieuwen. Graag blijven we op de hoogte van alle activiteiten rondom sport, bewegen en gezonde leefstijl. U kunt hiervoor contact opnemen met Vincent Rotman, v.rotman@koppelswoe.nl -0614218360

 

Stage

Jaarljks verwelkomen wij stagiairs binnen ons team. Van opleidingen als Sport en Bewegen en CALO zijn studenten van harte welkom. Wij hebben Calibris erkenning voor Sport- en bewegingsleider / Operationeel sport- en bewegingsleider (niveau 4) en Sport- en bewegingsleider (niveau 3). We hebben wekelijks vaste stage-uren beschikbaar voor sportprojecten maar ook voor naschools aanbod, vakantieactiviteiten of andere incidentele activiteiten. Ben je nieuwsgierig en heb je interesse om bij ons je stage te lopen? Voor meer informatie en sollicitaties kun je contact opnemen met buurtsportcoach Jeroen de Lange, j.delange@koppelswoe.nl

 

Team Buurtsportcoaches

Het team van buurtsportcoaches in de gemeente Epe bestaat uit:

 

 

Vincent Rotman (coördinatie)

v.rotman@koppelswoe.nl
06-14218360 
Werkdagen: ma, di, wo, do en vrij

 Jeroen de Lange Koppel-Swoe

 

 Jeroen de Lange (Uniek Sporten)

E j.delange@koppelswoe.nl
T 06-36220641
Werkdagen: ma, di, wo en do

 

 

 

Wilmer Rorije (buurtsportcoach)

E w.rorije@koppelswoe.nl
T 06-40627085
Werkdagen:  ma, di, wo en do

 

   

 

Amy van Zijtveld (JOGG-regisseur) 

E a.vanzijtveld@koppelswoe.nl
T 06-18120184
Werkdagen: ma, di, wo en do

Niels Elijzen (buurtsportcoach) 

E n.elijzen@koppelswoe.nl
T 06-57590050 
Werkdagen: ma, di, wo en do