Het sportplatform van de gemeente Epe

Gerealiseerde projecten Sportakkoord

15 mei 2023 was de deadline dat nieuwe sport- en beweegprojecten en initiatieven geld konden aanvragen vanuit het Lokaal sport- en beweegakkoord. De regiegroep heeft inmiddels de projecten beoordeeld. De projecten/initiatieven die geld toegewezen hebben gekregen van de regiegroep krijgen dit de komende tijd uitgereikt door middel van een cheque.

Zo is de driewielclub Vaassen een van de 6 initiatieven die een cheque heeft weten te ontvangen voor hun project.

De “Driewielclub Vaassen” is een initiatief, van en voor mensen, die meestal door een beperking, genoodzaakt zijn zich in of op een Driewielfiets voort te bewegen. Vanaf begin maart dit jaar zijn ze gestart met het organiseren van toertochtjes. Dit gebeurt op kleine schaal en lang niet altijd zonder problemen. Veiligheid, communicatie, gezondheid, er komt veel meer bij kijken, dan in eerste instantie vermoed werd.

Onlangs werd door Bert Boetes, namens het Sport- en beweegakkoord gemeente Epe een cheque van € 1000 overhandigd om de club te helpen met aanschaf van materialen om de tochten veilig te laten verlopen. De Fietsersbond Epe is ondertekenaar van dit sport- en beweegakkoord en betrokken bij de regiegroep.

De inmiddels zo’n 35 leden tellende club fietst niet alleen regelmatig, maar zet zich ook in voor maatschappelijke activiteiten. De Driewielclub wil graag nieuwe deelnemers laten genieten van haar activiteiten.

“We zijn een kwetsbare groep mensen en dat betekent dat vanwege gezondheidsproblemen, niet ieder lid, altijd mee kan met de geplande rit. Het zou mooi zijn wanneer we met kleine groepjes op meerdere momenten in de week op pad kunnen” zegt Arie Velthoen van Driewielclub Vaassen.

Het is geen traditionele club, er zijn alleen maar leden of liever gezegd, initiatiefnemers. Er is geen bestuur, geen voorzitter, geen notulen zelfs geen contributie! Eigenlijk is het meer een soort platform, dat via de Driewielfietsapp afspraken maakt om met een aantal mensen op stap te gaan. Ook familie, vrienden en mantelzorgers van de deelnemers zijn onmisbaar bij het mogelijk maken van de fiets-activiteiten.

Zin om mee te doen? Neem gerust contact op met 06-31912766 (Arie Velthoen).

 

 

Ook MTB Club Epe had een aanvraag ingediend bij het lokaal sport- en beweegakkoord van de gemeente Epe. Henry Jacobs, een van de leden van de regiegroep, is onlangs langs geweest om de cheque te overhandigen.

MBT Club Epe gaat het geld gebruiken voor de aanleg van een oefenbaan op het sportpark de Wachtelenberg te Epe, samen met sponsoren en vrijwilligers gaan zij hier een succes van maken.

 

Naast de driewielclub Vaassen en MTB Club Epe heeft ook Jeu de boules op het speelveld in Emst een cheque in ontvangst mogen nemen. Binnenkort krijgen nog 3 andere initiatieven een cheque overhandigd van het lokaal sport- en beweegakkoord gemeente Epe, benieuwd wie dat zijn? Houdt de socials van Heel Epe Beweegt in de gaten.

Heb jij nou ook zo’n leuk initiatief en valt dit binnen de voorwaarden van het lokaal sport- en beweegakkoord? Meld je dan aan via link:
https://koppelswoe.nl/sportakkoord/