Het sportplatform van de gemeente Epe

Services voor ondersteuning verenigingen-organisaties

Gratis aanbod

Voor de ondersteuning van verenigingen is budget beschikbaar in de vorm van deskundigheidsbevordering, begeleiding en scholing. Hieronder ziet u een klein overzicht van de mogelijkheden. Wilt u zich aanmelden? Stuur een mail naar info@sportenbeweegakkoordepe.nl.

Nederlandse gemeenten zijn op dit moment druk bezig met het opstellen en uitrollen van lokale sportakkoorden. Om hen te helpen heeft NOC*NSF een servicelijst (klik hier om het totaaloverzicht te bekijken) samengesteld met inspirerende diensten die kunnen zorgen voor een duurzame en kwalitatieve uitwerking van de akkoorden. 

  1. 1.       Inspiratiesessie ‘Kansen voor 50+’

We kennen ze allemaal, volwassenen die nu niet sporten maar dat eigenlijk wel zouden willen. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel, juist ook vanaf 50 jaar en ouder, wel zou willen sporten. In deze workshop gaan we specifiek in op de groep 50plussers, niet vanwege de leeftijd, maar vanwege hun levensfase en om goed aan te sluiten op hun motieven en (fysieke) capaciteiten. Want sportaanbieders hebben veel te bieden aan deze groep. En het gaat om een grote groep.

 

  1. 2.       Begeleidingstraject Verduurzaming sportaccommodaties

Dit traject doorloopt de volgende stappen:

1 - Uitvoeren energiescan inclusief opleveren rapportage

2 - Matchen adviezen en wensen vanuit de club

3 - Uitwerken plan van aanpak 95% CO2- reductie

4 - Begeleiden bij offertetraject

5 - Uitwerken business case inclusief financieel advies

6 - Ondersteunen bij realisatie en monitoring

 

  1. 3.       Scholing ‘4 inzichten over trainerschap’

Tijdens de scholing ‘4 inzichten over trainerschap’ brengen trainers hun sterke én hun ontwikkelbare punten in kaart en reflecteren ze op hun eigen rol als trainer. Ze leren daardoor hoe ze hun kwaliteiten het beste kunt inzetten, ook in lastige situaties. Een voorbeeld hiervan is het aanspreken van sporters op hun gedrag, of sporters meer verantwoordelijkheid te geven tijdens een training waardoor ze zullen groeien als sporter en als mens.

 

  1. 4.       Coach-de-Coach

Elke trainer en coach daagt sporters uit tot sportieve prestaties. Maar hoe pak je dat eigenlijk het beste aan? Een belangrijke vraag voor (jeugd)trainers en –coaches; zij hebben een grote invloed op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jonge sporters. Om trainers en coaches te ondersteunen is daarom het verenigingstraject Coach-de-coach ontwikkeld.

 

  1. 5.       Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12-jarigen

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar zijn volop in ontwikkeling. Ze worden zich bewust van wat ze goed of juist minder goed kunnen. Ze leren zich verhouden tot anderen, ontwikkelen hun eerste zelfbeeld en mogelijk ook hun eerste ambities. Zelfvertrouwen is in deze fase een centraal thema. In deze training leren de deelnemers zelfvertrouwen bij kinderen tot ontwikkeling te brengen met aandacht voor plezier.

 

  1. 6.       Online module ‘Een beetje opvoeder’

De online scholing 'Een beetje opvoeder' is nuttig voor elke coach of trainer van jeugdsporters. Deelnemers leren belangrijke didactische en pedagogische vaardigheden om het beste uit kinderen te halen.

  1. 7.       Inspiratiesessie ‘Meer vrijwilligers’ (1 uur)

Ken jij dat sprookje van die sportvereniging die meer dan genoeg actieve vrijwilligers heeft, die zich jarenlang inzetten voor hun club? … dat is geen sprookje! Het is echt geen wonder om een berg aan vrijwilligers voor een club te vinden die plezier hebben in wat ze doen. De grote uitdaging is om vast te stellen op welke wijze de club concreet invloed op kan uitoefenen, door middel van sterk vrijwilligersmanagement. Daar gaat deze inspiratiesessie over.

 

  1. 8.       Workshop ‘Meer vrijwilligers’ (1 dd)

In deze workshop krijgen bestuurders tips, maar bovenal praktische handvatten om vorm te geven aan alles wat te maken heeft met het werven, binden en behouden van vrijwilligers. Door opdrachten zoals een battle absurd, het omdenken en de zogenaamde marsmannetjes krijgen deelnemers inzichten hoe ze meer vrijwilligers kunnen werven én behouden.

 

  1. 9.       Inspiratiesessie ‘4 inzichten voor bestuurders’ (1 uur)

Besturen gaat om het verbinden van mensen, het schakelen tussen personen met diverse achtergronden, vaardigheden, opvattingen en eigenschappen. Als bestuurders zich bewust zijn van de samenhang van de 4 inzichten, hebben ze de mogelijkheid om hun tijd efficiënter in te zetten en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging. Daar gaat deze inspiratiesessie over.

 

  1. 10.   Scholing Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De scholing is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen bonden en verenigingen. Een VCP moet onafhankelijk zijn en mag derhalve geen bestuursfunctie hebben. Deelnemers aan de scholing hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe wordt iemand opgevangen die iets komt melden of vragen, waar kan een beschuldigde terecht en hoe kan een bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is of als zij preventiebeleid willen ontwikkelen. Er wordt ingegaan op de verwijzingen die mogelijk zijn. De scholing is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch.