Het sportplatform van de gemeente Epe

Jongeren op Gezond Gewicht - Informatie

Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst

Gemeente Epe is sinds 2017 aangesloten bij JOGG. Als JOGG-gemeente streven we ernaar om de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Een gezonde toekomst begint namelijk bij een gezonde jeugd. Met kinderen en jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving. Maar die omgeving is nu helemaal niet zo gezond. Het is vaak moeilijk om gezonde keuzes te maken. Daar willen we iets aan doen.

Samen met een breed JOGG-werknet van kinderopvang, scholen, sportverenigingen, welzijnswerk, zorgorganisaties en bedrijven werken we aan een integrale methodiek: de JOGG-aanpak. Met de JOGG-aanpak willen we de plekken waar kinderen en jongeren van 0 t/m 19 jaar veel komen, gezonder maken. Denk daarbij aan een gezonder voedingsaanbod en meer mogelijkheden om met plezier te bewegen. Op school, bij de sportclub, op de werkvloer, in de buurt én tijdens een dagje uit. Zo zorgen we er samen voor dat daar waar kinderen veel te vinden zijn, de gezonde keuze de makkelijke keuze wordt. En brengen we een leefstijltransitie tot stand, van ongezond naar gezond leven.

Gemeente Epe vindt het belangrijk dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde leefomgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl. De focus ligt op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed slapen. Aandacht voor deze thema’s draagt bij aan het voorkomen overgewicht en obesitas. Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie.

 Voor meer informatie over JOGG en de methodiek klik hier https://jongerenopgezondgewicht.nl/

 

JOGG-regisseur Amy van Zijtveld (links op foto)

 

Gezonde leefstijl is een veel besproken onderwerp. Met name door het stijgende percentage overgewicht onder de jeugd in Nederland. Eén op de zeven kinderen in Nederland is namelijk te zwaar.

Uiteindelijk wil iedereen dat kinderen en jongeren op kunnen groeien in een omgeving die het makkelijk maakt om gezond op te groeien. Koppel-Swoe wil dit ook mogelijk maken. Ze doen dat vanuit Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) in de gemeente Epe.

Amy van Zijtveld is de JOGG-regisseur in de gemeente Epe. De regie van de JOGG-activiteiten in de gemeente Epe ligt bij Koppel-Swoe. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met de buurtsportcoaches van Heel Epe Beweegt en de gemeente Epe. Met deze activiteiten wordt een gezonde en actieve leefstijl onder de kinderen en jongeren gestimuleerd.

Samenwerken is belangrijk

Het streven is dat veel betrokken partijen samenwerken om meer aandacht te krijgen voor voeding, sport en beweging. Daarnaast helpt JOGG met het creëren van een gezonde omgeving op plekken waar kinderen en jongeren veel komen. Zoals school, kinderopvang, sport en werk.

 

Gezonde keuze wordt gemakkelijke keuze

Onder de aanpak van JOGG vallen verschillende pijlers: politiek – bestuurlijk draagvlak, publiek – private samenwerking, sociale marketing, verbinding preventie en zorg en wetenschappelijke begeleiding en evaluatie. Daarnaast zijn er lokale themacampagnes, zoals ‘Drink Water’, ‘Groente… zet je tanden erin!’ en ‘Gratis Bewegen, gewoon doen!’. Met deze pijlers en thema’s moet de gezonde keuze de gemakkelijke keuze worden voor de kinderen en jongeren in de gemeente Epe.

JOGG is landelijke aanpak

De JOGG-aanpak is een landelijke aanpak en kent vele positieve resultaten en successen. In eerste instantie sluit een gemeente zich voor drie jaar aan. In de gemeente Epe wordt eerst een start gemaakt met het plan van aanpak en het opzetten van samenwerkingen. Vanuit succesvolle activiteiten en projecten kunnen er al verbindingen worden gelegd.

We geloven in de kracht van een gezonde omgeving!

Voor meer informatie over JOGG kunt u contact opnemen met Amy van Zijtveld via a.vanzijtveld@koppelswoe.nl