Het sportplatform van de gemeente Epe

Doelgroepen

Heel Epe Beweegt richt zich op een breed pallet aan (doel)groepen. Om dit handen en voeten te geven zal gekeken worden naar de wensen, behoeften en kenmerken van een bepaalde doelgroep of bijvoorbeeld een bepaald gebied. Omdat Heel Epe Beweegt ten opzichte van de afgelopen jaren nu meer doelgroepen te bedienen heeft, moeten er keuzes gemaakt worden qua activiteiten/projecten in het uitvoeringsplan per jaar.

 

Activiteiten worden uitgewerkt in een activiteitenprogramma per seizoen (uitvoeringsplan). 

Heel Epe Beweegt is er dus voor alle inwoners van de gemeente Epe. In het bijzonder gaan wij ons richten op doelgroepen die zelf niet in staat zijn om deel te nemen aan activiteiten of om uiteenlopende redenen niet voldoende bewegen of aan een gezonde leefstijl (kunnen) werken. Samengevat gaat het om de volgende groepen:

1.            Inactieve senioren

2.            Mensen met een mentale, fysieke of zintuigelijke beperking (Uniek Sporten)

3.            Kwetsbaren in de samenleving (bijv. financieel, cultureel, chronisch zieken)

4.            Kinderen en jongeren in de leeftijd 0 – 23 jaar

5.            Inactieve volwassenen in de leeftijd 35 – 65 jaar

6.            Sportaanbieders

7.            Scholen