Het sportplatform van de gemeente Epe

Sportcafe gemeente Epe 26 september 2022

SPORTCAFE GEMEENTE EPE
Na een aantal jaren afwezigheid wordt het Sportcafé weer in de gemeente Epe georganiseerd.
Op initiatief van de regiegroep van het lokaal sport – en beweegakkoord wordt op maandag 26 september van 19.30 – 21.30 uur het Sportcafé georganiseerd in De Hezebrink te Emst.
Het thema van de avond is: "Sport en ondernemen, een goede match".
In het programma van de avond krijgen o.a. lokale samenwerkingen die zijn opgezet (bv vanuit het sportakkoord) het podium. Op interactieve wijze worden deze samenwerkingen toegelicht. Speciale gast deze avond is Toon Gerbrands. In zijn presentatie legt hij de nadruk, ondersteund door ervaringen vanuit de praktijk, op het belang van samenwerking, inspirerend leiderschap en daarbij een goede communicatie. De presentatie die Toon Gerbrands hierover geeft, is niet alleen bruikbaar voor managers uit de sport, maar ook voor managers uit het bedrijfsleven.
Aanmelden voor het sportcafé kan t/m maandag 19 september via buurtsportcoach Vincent, v.rotman@koppelswoe.nl.