Het sportplatform van de gemeente Epe

Uitvoeringsbudget Sport - en beweegakkoord

Het Sportakkoord

Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten.

Binnen het Sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd:

 

Lokaal Sport - en beweegakkoord gemeente Epe

In de gemeente Epe hebben we medio januari 2020 een begin gemaakt met het lokale sport- en beweegakkoord. Na een korte verkenning is een brede bijeenkomst georganiseerd. Breed in de zin dat sport- en beweegaanbieders, onderwijsorganisaties, belangenorganisaties, gemeente en maatschappelijke instellingen zijn uitgenodigd om ambities te formuleren, ideeën in te brengen en aan te geven op welke wijze ze zouden willen bijdragen aan de realisering hiervan. De ambities en maatregelen die uit de brede bijeenkomst naar voren kwamen zijn met een kleinere groep vertegenwoordigers vanuit sport en bewegen, welzijn en zorg besproken, gecategoriseerd en geprioriteerd. Het sportdomein was hier sterk vertegenwoordigd.

Het lokaal sport - en beweegakkoord gemeente Epe richt zich op 4 van deze thema's, te weten:

1. Sport en bewegen in iedere fase van je leven

2. Sport en Bewegen voor iedereen

3. Een goede infrastructuur voor sport en bewegen

4. Sterke sportaanbieders voor sport en bewegen

 

Regiegroep

Om tot uitvoering van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord te komen, is het belangrijk dat een groep vertegenwoordigers zich verantwoordelijk voelt om dit te begeleiden en aan te jagen. Ook kennen zij de budgetten toe. Deze groep vertegenwoordigers noemen we de regiegroep. Na ondertekening van het akkoord is deze regiegroep de ‘hoofdeigenaar’ van het akkoord. De regiogroep wordt gecoördineerd door de coördinator Lokaal Sport- en Beweegakkoord Jeroen de Lange.

De regiegroep bestaan uit een afvaardiging van het sport – en beweegveld: Klaas Dijkstra (voorzitter basketbalvereniging BASE), Henri Jacobs (Houdt de Ketting Strak), Robert Dijkman (Voetbalfederatie gemeente Epe), Esther Spruijt (Smart Fit Epe) en Bert Boetes (Fietsersbond).

 

De regiegroep heeft de volgende taken:

• Aanjagen, enthousiasmeren en betrekken van potentiële uitvoerders van acties en speerpunten

• Bewaken en toekennen uitvoeringsbudget en services

• Opstellen jaarlijkse uitvoeringsagenda

• Organiseren van minimaal 1 evaluatiemoment per jaar met alle betrokkenen

• Werven van betrokkenen die op een andere wijze een bijdrage willen leveren om de ambities/acties uit het van sport- en preventieakkoord te verwezenlijken, bijvoorbeeld financieel

• Samen met de Adviseur Lokale Sport services toewijzen

• Coördineren van de acties die afgesproken zijn in het sport- en beweegakkoord

• Opstellen van een nieuwsbrief ten behoeve van communicatie

• Toekomstbestendig maken van sport- en beweegakkoord op langere termijn

 

Informatie 

Voor het document 'Sport - en Beweegakkoord gemeente Epe klik hier

Presentatie sport-en beweegakkoord gemeente Epe, klik hier 

 

Heb jij ook zo'n goed idee om in beweging te komen?

Stuur je idee uiterlijk 15 mei 2023 in!

Heb jij een goed idee op het gebied van sport en bewegen? En sluit deze aan bij één van de vier geformuleerde thema’s van het Lokaal Sportakkoord? Stuur dan uiterlijk 15 mei 2023 je plan in via het aanmeldformulier onderaan deze pagina. De gemeente Epe stelt in 2023 € 20.000 beschikbaar. 

Op woensdagavond 31 mei 2023 vinden de inhoudelijke gesprekken plaats om je aanvraag toe te lichten. Meer informatie over het Lokaal Sportakkoord, de thema’s, de regiegroep en het aanvraagformulier vind je hieronder. Neem gerust contact met ons op.

 

Beoordeling

Elk ingebracht project en elke activiteit zal door het begeleidingsteam worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

 1. Aansluiting ambitie(s) lokaal sport- en beweegakkoord - In hoeverre sluit het plan/idee aan bij de ambities uit het lokaal sport- en beweegakkoord?
 2. Doelstellingen en resultaten - In hoeverre is inzichtelijk gemaakt welke doelen en resultaten worden bereikt met het plan/idee?
 3. Plan van aanpak - Hoe concreet is het plan van aanpak uitgewerkt (activiteiten, acties, projecten, etc.)?
 4. De organisatie en uitvoering - In hoeverre wordt inzichtelijk gemaakt hoe de organisatie en uitvoering van het plan/idee eruit ziet? Welke organisaties of verenigingen zijn betrokken?
 5. Schaalbaarheid - In hoeverre wordt aandacht besteed aan de schaalbaarheid van het project? Ofwel, kan het plan ook elders worden uitgevoerd, of met meer deelnemers/activiteiten?
 6. Borging van aanbod, samenwerking en kennis - In hoeverre wordt omschreven hoe het plan/idee na twee jaar zelfstandig kan blijven bestaan qua aanbod en samenwerking en hoe wordt de opgedane kennis verspreid?
 7. Cofinanciering en financiële borging - In hoeverre is aandacht besteed aan cofinanciering (gebruikmaken van andere financiële middelen) en de financiële borging van het plan/idee na verloop van tijd?

Aan alle bovenstaande criteria wordt door het begeleidingsteam een score toegekend op een schaal van 1-5 (1=onvoldoende, 2= matig, 3= voldoende, 4= goed, 5= zeer goed), waarna een totaalscore ontstaat en het budget al dan niet wordt toegekend.

 

Instructie aanvraag subsidie

 1. Vul hier het aanvraagformulier in.
 2. Tussentijds opslaan is mogelijk. Klik dan op ‘opslaan en later doorgaan’.
 3. Nadat je op ‘versturen’ hebt gedrukt, ontvang je (bijna direct) een automatische mail met daarin de gegevens die je in het aanvraagformulier hebt ingevuld. Dit is de bevestiging van je aanmelding. Check daarom of je deze hebt ontvangen. Soms beland deze in je spam.
 4. Heb je de bevestiging niet ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat van Koppel-Swoe via 0578-67 67 67 of info@koppelswoe.nl