Het sportplatform van de gemeente Epe

Uitvoeringsbudget Sport - en beweegakkoord

Informatie 

Voor het document 'Sport - en Beweegakkoord gemeente Epe klik je hier

 

Uitvoeringsbudget Sport- en beweegakkoord

Voor het realiseren van de ambities en actiepunten uit het Sport- en beweegakkoord heeft de rijksoverheid uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Epe is dat € 20.000,- per jaar voor de periode 2020-2022. Het gaat hierbij om geoormerkt budget dat nergens anders aan besteed kan worden.

 

Heeft u een projectidee dat aansluit bij het Sport- en Beweegakkoord en wilt u aanspraak maken op uitvoeringsbudget? Maak een projectplan of actieplan! Voor het opstellen van het plan is een format beschikbaar waarin de actie of het project kan worden beschreven. Download hier het projectformat.

 

In dit korte plan kan een onderbouwde aanvraag worden gedaan voor uitvoeringsbudget. U kunt uw projectplan of actieplan aanleveren bij het begeleidingsteam door te mailen naar info@sportenbeweegakkoordepe.nl.

 

Beoordeling

Elk ingebracht project en elke activiteit zal door het begeleidingsteam worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

  1. Aansluiting ambitie(s) lokaal sport- en beweegakkoord - In hoeverre sluit het plan/idee aan bij de ambities uit het lokaal sport- en beweegakkoord?
  2. Doelstellingen en resultaten - In hoeverre is inzichtelijk gemaakt welke doelen en resultaten worden bereikt met het plan/idee?
  3. Plan van aanpak - Hoe concreet is het plan van aanpak uitgewerkt (activiteiten, acties, projecten, etc.)?
  4. De organisatie en uitvoering - In hoeverre wordt inzichtelijk gemaakt hoe de organisatie en uitvoering van het plan/idee eruit ziet? Welke organisaties of verenigingen zijn betrokken?
  5. Schaalbaarheid - In hoeverre wordt aandacht besteed aan de schaalbaarheid van het project? Ofwel, kan het plan ook elders worden uitgevoerd, of met meer deelnemers/activiteiten?
  6. Borging van aanbod, samenwerking en kennis - In hoeverre wordt omschreven hoe het plan/idee na twee jaar zelfstandig kan blijven bestaan qua aanbod en samenwerking en hoe wordt de opgedane kennis verspreid?
  7. Cofinanciering en financiële borging - In hoeverre is aandacht besteed aan cofinanciering (gebruikmaken van andere financiële middelen) en de financiële borging van het plan/idee na verloop van tijd?

 

Aan alle bovenstaande criteria wordt door het begeleidingsteam een score toegekend op een schaal van 1-5 (1=onvoldoende, 2= matig, 3= voldoende, 4= goed, 5= zeer goed), waarna een totaalscore ontstaat en het budget al dan niet wordt toegekend.

 

Deadline en reactietermijn

De deadline voor het indienen van uw plan is 1 november 2020. Voor 2021 worden 4 nieuwe deadlines

vastgesteld. Deze worden nader bepaald en gecommuniceerd. U ontvangt binnen twee weken na indiening een eerste reactie op uw aanvraag.