Het sportplatform van de gemeente Epe

Kalender workshops/bijeenkomsten

Aanbod vanuit het Lokaal Sport- en Beweegakkoord en Epe Doet!

Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord is een actieplan voor de toekomst van sporten en bewegen in de gemeente Epe. Om zo sport en bewegen een impuls te geven.

Naast het uitvoeren van lokale ideeën worden er ‘services’ aangeboden. Dit zijn workshops, trainingen en cursussen ter ondersteuning aan verenigingen en aanbieders.

 

Kalender bijeenkomsten, workshops en trainingen 2022

 

In 2022 gaat ook de bijeenkomst "Open Club" georganiseerd worden. Datum/tijd en locatie wordt later bekend gemaakt.

 

 

Januari

Maandag 17 januari: Besturen met Impact, deel 3 (sv Wissel)

 

Februari

Maandag 14 februari: Besturen met Impact, deel 4 (sv Wissel)

Gerichte promotie voor de bijeenkomsten volgt nog. Maar heb je alvast interesse om een van deze workshops/bijeenkomsten bij te wonen, laat het weten aan buurtsportcoach Vincent, v.rotman@koppelswoe.nl.

 

Maart

Zaterdag 12 maart: training/opleiding Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

Deze wordt georganiseerd in Apeldoorn door de sportcollega's van Stimenz in Apeldoorn. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor de training. De training wordt kosteloos aangeboden omdat ze gebruik kunnen maken van een regeling vanuit het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn en een bijdrage ontvangen van Sportraad Apeldoorn. Let op: het kan zijn dat wordt vermeld dat de kosten € 200,- zijn. NOC*NSF is echter op de hoogte dat dit voor de training in Apeldoorn niet geldt. Algemene info over de training lees je hier.

Link voor aanmelden: https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=374&session=2582&closed=true&code=e7110a7c-c0f9-4668-b811-2718df74bda6

 

Dinsdag 29 maart 19.30 -21.30 uur: Beleeftraining licht verstandelijke beperking

Locatie: Hof van Cramer, Wapenveld. Deze training wordt verzorgd door MEE

Tijdens het doen van de opdrachten ervaren deelnemers hoe iemand met een licht verstandelijke beperking op bepaalde situaties zou kunnen reageren en wat iemand daarbij mogelijk kan ervaren. Dit leidt tot begrip, inzichten en praktische handvatten in het omgaan en communiceren met mensen met een licht verstandelijke beperking. De training wordt samen met een ervaringsdeskundige gegeven. Tijdens de nabespreking worden ervaringen van de deelnemers met elkaar gedeeld.

Meer informatie en aanmelden via de website van Epe Doet: klik hier

 

 

April

 

Donderdag 7 april: Workshops omgaan met andere culturen.

In je vrijwilligerswerk krijg je soms te maken met mensen van andere culturen. Wat zijn de gebruiken uit verschillende culturen en hoe hou je hier rekening mee. Je leert veel over andere culturen en hoe je hiermee om kan gaan.

De workshop is voor mensen die in vrijwilligerswerk te maken krijgen met mensen van verschillende culturen en hier graag meer over wil weten.

Meer informatie en aanmelden via de website van EpeDoet!: klik hier 

 

Donderdag 7 april: start online cursus vrijwilligers voor de zorg

De cursus is voor vrijwilligers en medewerkers van zorginstellingen die zich graag inzetten om hun vrijwilligersbestand te vergroten en behouden. Daarnaast biedt de cursus extra verdieping voor medewerkers die zich op het gebied van bewegen met cliënten willen verdiepen en inzetten. Cursusdata: 19 mei, 16 juni, 8 september en 6 oktober.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

 

Maandag 25 april: scholing 'Bewegen aan Tafel'

Locatie: Tafeltennisvereniging De Toekomst, Lochem

Wil je graag meer te weten komen over hoe je laagdrempelig aan tafel kunt bewegen met deze doelgroep? Wil je meteen de volgende dag aan de slag? Dan is de scholing Bewegen aan tafel iets voor jou! De scholing vindt plaats bij tafeltennisvereniging De Toekomst op maandagmiddag 25 april in Lochem. De scholing is uitermate geschikt voor medewerkers en vrijwilligers binnen dagbesteding, woonzorgcentra, welzijnswerk en huiskamerprojecten.

Wil je je opgeven of wil je meer informatie? Check de website.

 

Donderdag 28 april: Aangepast sporten, hoe doe je dat?

Sporten en bewegen mogelijk maken voor iedereen, met of zonder beperking. Samen willen wij er voor zorgen dat de sportparticipatie verhoogt. Door een juiste match van vraag en aanbod, meer bekendheid van het (lokale) sportaanbod, een open houding van goede trainers en professionals kunnen we de openclub gedachte verspreiden. Waarbij we willen bijdragen aan een toename van sportplezier en een leven lang sporten.

Meer informatie

Locatie/tijd volgt nog.

 

Mei

Sportcafe: het Sportcafe van 16 mei wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen nieuwe datum

 

Woensdag 18 mei 19.00 - 21.30 uur: Goed omgaan met dementie

Locatie: Hof van Cramer, Putterweg 2d Wapenveld

In de interactieve training leert u  hoe u mensen met dementie kunt herkennen en gaat u aan de slag met situaties uit de praktijk. Hoe reageert u bij voorbeeld als een meneer zijn jas heeft aangetrokken, maar toch dat hij niet mee wil naar die activiteit? Tot slot bespreekt men hoe deelnemers het geleerde kunnen toepassen en worden er tips gegeven.

Meer informatie en aanmelden via EpeDoet!, klik hier


Juni 

1 juni 19.30 - 22.00 uur: EHBO, in Vogelvlucht

LocatieRode Kruis gebouw. Lohuizerweg 18-1 in Epe.

ls vrijwilliger kan je met veel ongelukken in aanraking komen. Het is goed om dan voorbereid te zijn. Deze avond maak je kennis met de EHBO. Want een goede voorbereiding kan geen kwaad.  

  • Wat zijn de stappen van de EHBO?
  • Wanneer schakel je de professionele hulpverlening in?
  • Hoe controleer je het bewustzijn, de ademhaling?
  • Wat is de stabiele zijligging en waarom doe je dit?
  • Wat kan je doen bij verslikking?
  • Hoe zou je een beroerte kunnen herkennen.

Zomaar een aantal onderwerpen die deze avond aan bod komen. Tijdens deze avond maak je kennis met deze onderwerpen.

Meer infiormatie en aanmelden via EpeDoet!, klik hier

 

September

In de Sportweek (16 t/m 25 september):  theatervoorstelling "Dat Schiet Lekker Op Zo".

Definitieve datum en locatie volgt nog

 

 

 

Meer informatie over de verschillende services

 

Besturen met Impact

De KNVB wil met de bestuurdersopleidingen ‘Besturen met impact’ bestuurders de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen waardoor met het juiste gereedschap de club nóg beter kan worden georganiseerd. Enerzijds door de kennis en vaardigheden te vergroten en anderzijds door handreikingen te krijgen in de uitdaging waar de bestuurder voor staat. Met medebestuurders van andere verenigingen uit de omgeving, wordt de opleiding gevolgd zodat een netwerk wordt opgebouwd van bestuurders met passie.

Lees hier meer over de ervaringen van twee deelnemers die de opleiding afgelopen najaar hebben gevolgd.

Het programma

De opleiding is opgebouwd langs de thema’s: Persoonlijk Leiderschap, Strategisch Besturen, Verbinden en Maatschappelijk Ondernemerschap. De vier bijeenkomsten, de zelfstudieopdrachten, de ‘challenges’ en de eindopdracht zullen bij elkaar zo'n veertig uur aan tijdsinvestering vergen in een tijdsbestek van ongeveer vier maanden.

Verbindend Leiderschap

Wil je nu al meer weten van het belang van verbindend leiderschap binnen een ‘amateur’ vereniging, bekijk dan de webinar waarin Michel van Ginkel (Medewerker Opleidingsontwikkeling KNVB) en Marco Buschman (Expert Leiderschaps- en organisatieontwikkeling bij Courious) bespreken hierin de kansen die er liggen voor bestuurders van amateurverenigingen om meer uit hun organisatie te halen.

Inschrijven

De bijeenkomsten Besturen met Impact vinden plaats op: 8 november, 13 december, 17 januari en 14 februari van 19.00 – 22.00 uur bij de kantine van SV Wissel. Voor de bijeenkomsten kunnen bestuurders zich individueel inschrijven en maakt het niet uit van wat voor een vereniging je bent. Een gevarieerde mix aan sporten, zoals hockey, tennis, handbal, volleybal, boogschieten, voetbal maar ook bestuurders van muziekverenigingen is mogelijk. Jullie zijn welkom. Inschrijven kan via de website!

Mochten er naar aanleiding van deze mail nog vragen zijn, dan horen we het graag!

 

Inspiratiesessie Open Club: nieuwe datum voor deze inspiratiesessie volgt snel

Sportverenigingen anno nu zijn een onderdeel van een voortdurend in beweging zijnde samenleving. Als club merk je dat de vraag van je leden en potentiële leden verandert, dat er andere organisaties in de buurt zijn met wie je als club mooie samenwerkingsverbanden kunt creëren. En zo je bestaansrecht voor nu en voor de toekomst kunt verzekeren. Openheid, uitnodigend zijn voor iedereen die wil sporten en bewegen en ondernemend genoeg om kansen te signaleren en te benutten, dat kenmerkt de open club.

Tijdens de inspiratiesessie bij AV Cialfo gaan we met de aanwezige sportverenigingen aan de slag hoe dit (samen) op te pakken en worden mogelijkheden verkend. Samen kom je verder!

Meld je aan bij buurtsportcoach Vincent via v.rotman@koppelswoe.nl

 

 

Veilig Sportklimaat- theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’

Humoristisch theatervoorstelling voor vrijwilligers, trainers, coaches, bestuursleden en commissieleden bij sportclubs:

Gebaseerd op de bekende schouwburgversie ‘Wel winnen, hè!’, maar nu geschikt om bij de verenigingen te spelen (en met ‘pedagogisch’ als belangrijk aandachtspunt). Na de voorstelling kunnen mensen voor slechts €5 het boekje kopen met de tips uit de voorstelling. Ook krijgen ze vervolgens een jaar lang iedere week een filmpje in de mail, waardoor ze er steeds weer aan herinnerd worden. Trailer voorstelling: https://vimeo.com/287251732

Wat zijn de doelen?

Doelen zijn ‘bewustwording’ en ‘inspiratie'. Door de voorstelling snappen ze wat er aan de hand is in de sport en krijgen ze zin om het anders te doen. We raken de mensen bij de clubs op gevoelsniveau; een belangrijke eerste stap op weg naar ander gedrag. Ook geeft het ze een ankerpunt, waar ze aan kunnen refereren als ze het later binnen de vereniging over een pedagogisch klimaat hebben.

 Aanmelden

De theatervoorstelling vindt plaats op: wordt nog nader bekend gemaakt. 

 

Workshop Aangepast Sporten - Hoe doe je dat?

Datum: nntb. Locatie: 

Meer informatie over de workshop vind je hier 

Inschrijven via deze link