Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Schoolvoetbalcommissie gemeente Epe wint Jo Post Prijs 2016

donderdag 12 januari 2017

De Jo Post Prijs wordt vanaf 1989 jaarlijks uitgereikt omstreeks 7 december (internationale vrijwilligersdag)om een vrijwilligersorganisatie in het zonnetje te zetten en hen te waarderen voor het werk dat zij verrichten.


De uitreiking van de Jo Post Prijs voor een vrijwilligersorganisatie of een onderdeel daarvan, is de finale van een serie interviews in weekblad Veluweland. Deze serie interviews is een samenwerkingsverband van Persburo Dick van der Veen en Koppel. In de serie worden elk jaar acht mensen geïnterviewd die zich zeer verdienstelijk maken in het vrijwilligerswerk en zij worden betiteld als vrijwilliger van de maand.

Vrijwilliger van de maand

De acht geïnterviewde vrijwilligers van de maand kunnen elk één vrijwilligersproject voordragen voor de Jo Post Prijs dat aan onderstaande criteria voldoet. De voordracht van de vrijwilligersorganisatie door de geïnterviewde vrijwilligers vindt plaats in een rondetafelgesprek met de jury. De vrijwilliger kan dan aan de jury toelichten waarom die vrijwilligersorganisatie die zij/hij voordraagt zo uniek is en voor de Jo Post Prijs in aanmerking komt.

Criteria

De gehanteerde criteria zijn:

 • De prijs is alleen voor een organisatie of een onderdeel daarvan;
 • Projecten kunnen ook beschouwd worden in de zin van een werkgroep, een vereniging of stichting die vrijwilligerswerk verricht;
 • Het project moet binnen de gemeente Epe plaatsvinden en uitgevoerd worden ten gunste van de inwoners van de gemeente Epe;
 • Bij voorkeur moet het project:
  • vernieuwend zijn,
  • werken met vrijwilligers,
  • bewustwording bevorderen,
  • een voorbeeld werking hebben.
 • Alle vrijwilligersprojecten in het scala van vrijwilligerswerk komen in aanmerking voor de Jo Post Prijs, maar mogen niet in tegenspraak zijn met de doelstelling en de beleidsuitgangspunten van Koppel.
 • Het voor te dragen project hoeft niet het project te zijn waar men zelf actief voor is.

Eerdere winnaars

De afgelopen jaren hebben onder andere de Kruimelschaar Vaassen/EpeCavente VaassenBuitenbad De Koekoek VaassenHospice Casa Vera Epe, de Werkgroep Vrienden van muziekvereniging Prins Bernhard EmstTabitha Oene en de Jubileumcommissie Koninklijke Harmonie Epe de Jo Post Prijs gewonnen.

De prijs wordt gesponsord door Welnesscentrum ‘de Veluwse Bron’.

Jo Post Prijs 2016

In 2016 is de Jo Post Prijs uitgereikt aan de ‘Schoolvoetbalcommissie gemeente Epe’. Deze commissie bestaat uit leden van de acht voetbalverenigingen in de gemeente Epe, die samen het  schoolvoetbaltoernooi organiseren. Hoewel af en toe tegenstanders (op het sportieve vlak) lukt het deze commissie al jaren om samen een prachtig toernooi te organiseren waar in 2016 circa 1700 leerlingen aan mee deden.

Dit project is een duidelijk voorbeeld van datgene wat vrijwilligerswerk voor een lokale samenleving kan betekenen en verdiende daarmee de Jo Post Prijs 2016.

Van links naar rechts: de heren S. Ruyer, L. Betting en G. Buitenhuis van de schoolvoetbalcommissie. Juryvoorzitter Leo Eland reikt de Jo Post Prijs uit.

Foto’s: Dick van der Veen (Veluweland
Bericht: www.koppelepe.nl  

Recente nieuwsitems