Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Peiling sportbehoefte bij jongeren

vrijdag 3 november 2017

Peiling sportbehoefte bij jongeren

Afgelopen periode is onze stagiaire Demi Diepenbroek druk geweest met een onderzoek naar de sportbehoefte van de jongeren uit de gemeente Epe. Voor deze jongeren willen wij namelijk een passend sportaanbod ontwikkelen dat aansluit bij hun behoefte. In samenwerking met de RSG Noord Oost-Veluwe Epe is een enquête verstuurd naar alle jongeren op de school.

De enquête is erg goed ingevuld, maar liefst 205 jongeren hebben de tijd genomen om de enquête zo goed mogelijk in te vullen. Door middel van de enquête hebben wij een beter beeld gekregen wat de sportbehoefte van jongeren uit de gemeente Epe eruit is. In deze enquête werd bijvoorbeeld gevraagd of zij buiten school nog aan sport doen, zo niet, konden de leerlingen aangeven wat de reden hiervoor was. Verder konden ze aangeven welke sporten ze leuk vinden, wat de leerlingen als eerst zouden veranderen als zij het op sportgebied voor het zeggen kregen en wat zij graag zouden willen dat er georganiseerd wordt voor de jeugd. Aan de hand van deze antwoorden zullen wij een passend sportaanbod gaan ontwikkelen voor de jongeren uit de gemeente Epe.


Daarnaast vonden wij het interessant om te weten of zij het leuk vinden om zelf wat te kunnen betekenen op sportief gebied voor de jeugd uit de gemeente.  In de enquête is er door een aantal leerlingen aangegeven dat het hen leuk lijkt om wat te kunnen betekenen voor de jeugd uit de Gemeente Epe, deze leerlingen zullen wij betrekken bij het uiteindelijke sportaanbod. Zij zullen meedenken, ideeën uitwisselen en misschien wel helpen met organiseren.

Onder de leerlingen die de enquête hebben ingevuld wordt een mooie prijs verloot!

Fitnesscentrum Epe heeft een prijs beschikbaar gesteld, namelijk 6 maanden gratis fitness inclusief 2 sessies bij een Personal Trainer. Bij deze willen we Fitnesscentrum Epe nogmaals bedanken voor het beschikbaar stellen van deze mooie prijs!

Recente nieuwsitems