Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Vacature - JOGG-REGISSEUR

zondag 22 oktober 2017

                                                                                                   

Koppel is de organisatie voor Welzijnswerk en Kinderopvang in de gemeente Epe. Per januari 2018 vormt zij samen met SWO/E een nieuwe, brede organisatie. Opvoeden, opgroeien, welzijn en verbinden. Dat zijn de woorden waar Koppel-SWOE voor staat. Koppel-SWOE maakt meedoen mogelijk en gaat daarbij uit van de eigen kracht en talenten van mensen. Koppel-SWOE is present in de wijken en buurten, werkt samen met vele partners en richt zich op preventie.

Het team van buurtsportcoaches werkt onder de naam Heel Epe Beweegt en stimuleert een gezonde en actieve leefstijl onder alle inwoners van de gemeente. De gemeente Epe heeft in september 2017 de overeenkomst met het JOGG-bureau getekend om de landelijke JOGG-methodiek in de gemeente uit te rollen.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor de functie: 

JOGG-REGISSEUR

(0,4 fte / 16 uur per week)

JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. De functie JOGG-regisseur is uitbreiding van het team van Heel Epe Beweegt. De JOGG-regisseur brengt tot uitdrukking dat het voeren van regie over partijen (gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven) belangrijk is. Het beheren van de hele JOGG-aanpak is voor één persoon veel gevraagd. Het is van belang dat er een beweging op gang wordt gebracht waarbij samenwerking en samenhang voorop staat zodat de gewenste resultaten worden bereikt. Eerst en vooral is de regisseur degene die partijen bij elkaar brengt, verbindingen legt en stimuleert en enthousiasmeert.

Taken & verantwoordelijkheden:

 • voert de regie, verbindt partijen zodat op lokaal niveau resultaten worden bereikt;
 • schrijft het Plan van Aanpak en bewaakt de uitvoering hiervan en evalueert de inzet, inclusief schriftelijke rapportage;
 • heeft overzicht over wat er gebeurt in de JOGG-wijk (rond jongeren en gezonde leefstijl); 
 • richt de organisatie in van de lokale JOGG-aanpak; identificeert sleutelfiguren in de wijk (zowel publiek als privaat) en betrekt ze; 
  • verbindt partijen door ze op te nemen in stuurgroep en integrale werkgroepen (hierbij zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande netwerken). In deze groepen wordt kennis en expertise gedeeld en worden activiteiten afgestemd; 
  • creëert lokale publiek-private samenwerking; 
  • deelt informatie en ontwikkelingen rondom de JOGG-aanpak met alle betrokken publieke en private partijen; 
  • bepaalt de keuze van activiteiten en interventies; identificeert welke acties en interventies al gedaan worden en hoe veelbelovende acties kunnen worden geïmplementeerd en/of geoptimaliseerd; 
  • zet activiteiten en interventies, die reeds plaatsvinden in de wijk en die een bijdrage leveren aan de JOGG-doelen, voort onder de JOGG-paraplu;
  • beheert een uitvoeringsbudget;
  • onderhoudt persoonlijke contacten en deelt kennis en ervaringen uit met de andere JOGG-gemeenten. 

Persoonlijk profiel

 • beschikt over een afgeronde Hbo-opleiding, dan wel door kennis en ervaring verkregen vergelijkbaar niveau; 
 • is verbindend en inspirerend, kan op alle niveaus acteren en regie voeren: van uitvoerders in de wijk tot bestuurders op bovenwijks niveau; 
 • is vernieuwend, niet bang om buiten de gebaande paden te treden, bijvoorbeeld op het terrein van sociale marketing en publiek-private samenwerking; 
 • is proactief en ondernemend, en weet dit over te dragen aan anderen;
 • is flexibel, creatief en heeft een improviserend vermogen;
 • heeft organisatievermogen en een resultaatgerichte instelling;
 • is volhardend en laat zich niet snel uit het veld slaan;
 • is in bezit van rijbewijs en beschikt over eigen vervoer;
 • komt bij voorkeur uit Epe en/of de directe omgeving.

Wij bieden:

 • een afwisselende functie binnen een organisatie die volop in beweging is;
 • de functie JOGG-regisseur heeft vooralsnog een looptijd van 3 jaar;
 • de aanstelling zal in eerste instantie zijn voor de duur van één jaar;
  • arbeidsvoorwaarden en salariëring is conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

Solliciteren:
Heb je gerichte werkervaring, herken je jezelf in het persoonlijk profiel en ben je enthousiast om bovengenoemde functie te vervullen, dan nodigen we je uit om vóór 11 november jouw motivatiebrief inclusief C.V. naar Koppel te sturen via info@koppelepe.nl,  onder vermelding van Vacature JOGG-regisseur. De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 20 november.

Nadere informatie over de functie is op te vragen bij Siebren Groen, JOGG-programmamanager van de gemeente Epe. Telefonisch bereikbaar op: 14 0578 of via e-mail: siebren.groen@epe.nl.

Informatie over de procedure en Heel Epe Beweegt is op te vragen bij Vincent Rotman, coördinator Buurtsport bij Koppel. Telefonisch bereikbaar op 06-14218360 of via e-mail: v.rotman@koppelepe.nl.

Meer informatie over Heel Epe Beweegt is ook te vinden op de website www.heelepebeweegt.nl.

Recente nieuwsitems