Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Bijeenkomst Grenzeloos Actief 23 april

donderdag 17 mei 2018

De mogelijkheden voor inwoners uit de gemeente Epe met een beperking of een (licht) verstandelijke beperking om te sporten en bewegen kunnen worden vergroot. Op maandagavond 23 april werd in het Kulturhus EGW in Epe de bijeenkomst Grenzeloos Actief georganiseerd door de gemeente Epe en Kennispraktijk.

Met Grenzeloos Actief wordt ingezet op regionale samenwerking en structuur waarmee de match tussen de vraag naar sport- en beweegactiviteiten en het beschikbare aanbod voor mensen met een beperking verbeterd wordt. Met maatwerk worden binnen de regio bestaande structuren en partners op lokaal en regionaal niveau met elkaar verbonden en versterkt. Uiteindelijk moet dit leiden tot een regionaal samenwerkingsplan voor de komende jaren.

Doel van de avond was kijken naar de mogelijkheden om sporten voor iedereen, dus ook mensen met een beperking mogelijk te maken en te kijken hoe hier regionaal ook meer in samengewerkt kan worden. Tijdens de avond werd een eerste aanzet hiertoe gemaakt. Er waren deze avond 15 personen van diverse organisaties aanwezig. Organisaties die direct te maken hebben met de begeleiding van inwoners met een beperking. Goede energie van alle aanwezigen op deze avond en met de inbreng van iedereen wordt nu gewerkt naar een (regionaal) plan van aanpak. In de omliggende gemeenten binnen de regio Stedendriehoek wordt dezelfde brainstormbijeenkomst georganiseerd. In navolging daarop worden per gemeente twee personen uitgenodigd om deel te nemen aan een regionaal overleg, om zo de afstemming en opzet van plan van aanpak regionaal te organiseren en signalen per gemeente op te pakken. Het proces is nog volop in beweging, we houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen!

Meer informatie over Grenzeloos Actief: https://bit.ly/2rzzz8W    http://www.grenzeloos-actief.nl/

 

Recente nieuwsitems