Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Overleg ‘ketenaanpak doelgroep ouderen

maandag 16 april 2018

Meer ouderen bereiken en in beweging krijgen, dat is het doel van de ketenaanpak senioren. Enige tijd geleden is de ketenaanpak in de gemeente opgezet om meer inactieve ouderen te bereiken en in beweging te krijgen.

Partners in de ketenaanpak zijn zorgorganisaties, gezondheidsorganisaties, welzijnsorganisaties, sportaanbieders en fysiotherapeuten. Dus organisaties en intermediairs die met de doelgroep ouderen te maken hebben. Periodiek komen de partners in de ketenaanpak bij elkaar om actuele ontwikkelingen door te nemen en de samenwerking te finetunen.

10 april jl. zijn de partners weer bij elkaar gekomen voor een periodiek overleg en belangrijke aandachtspunten uit dat overleg waren:

  • Scherp blijven op afstemming van de activiteiten die voor de doelgroep georganiseerd worden en het in kaart brengen van deze activiteiten. Het betreft dan activiteiten waar ontmoeting/bewegen centraal staat. Het is zaak om dit aanbod constant te updaten. Want er kan nieuw aanbod bijkomen of gestopt zijn.
  • In het kader van doorverwijzing is het goed dat we elkaar weten te vinden (en blijven vinden)
  • Het is aan te bevelen dat er 1 trekker in het geheel is, iemand die het overzicht bewaart en waar nodig de samenwerking onderling probeert aan te jagen.
  • De taken en verantwoordelijkheden van elke partner in de ketenaanpak beschrijven. Zo weet je duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.
  • Afstemming met de gemeente blijft belangrijk. Zo signalen en ontwikkelingen uit het veld terugkoppelen. 

Recente nieuwsitems