Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Sportbehoefte jongeren in de gemeente

dinsdag 13 februari 2018

In het najaar van 2017 zijn in samenwerking met de RSG Noord Oost-Veluwe de jongeren in de gemeente door Heel Epe Beweegt bevraagd naar hun sportbehoefte. In totaal zijn er 418 enquêtes digitaal uitgezet. Maar liefst 205 jongeren hebben de tijd genomen om de enquête zo goed mogelijk in te vullen. Dat is een respons van 49%! Door middel van de enquête hebben wij een beter beeld gekregen wat de sportbehoefte van jongeren uit de gemeente Epe is (Klik hier voor de enquête en uitkomsten)

Vervolgens hebben de buurtsportcoaches samen met een afvaardiging van negen jongeren gebrainstormd over de sportbehoefte van jongeren in de gemeente Epe. De brainstormsessie werd gefaciliteerd door de RSG Noord-Veluwe.

Tijdens de brainstormsessie werd ingegaan op de volgende stellingen:

  1. Als jij het op sportgebied voor het zeggen had, wat zou je dan als eerst veranderen?
  2. Wat zou je graag willen dat er georganiseerd wordt voor de jeugd?
  3. Welke sportieve plekken mis je in jouw buurt?
  4. Hoe kunnen wij de jongeren het beste bereiken?

De jongeren kwamen met uitéénlopende ideeën. Zo bleek er bijvoorbeeld veel behoefte aan sporttoernooien (bv. in samenwerking met de sportverenigingen in de gemeente) en naschoolse sportactiviteiten op school. Verder werd aangegeven dat de jongeren meer sport-clinics op school willen. Maar ook het organiseren van een schoolsportdag voor jongeren was een van de ideeën. (De uitwerking van de brainstormsessie vind u hier)

De komende periode gaan we aan de slag met het concreet organiseren van activiteiten. Daar maken we direct al een start mee want in de voorjaarsvakantie zullen wij een Archery Tag-toernooi voor de jongeren organiseren. De jongeren betrekken we zelf ook bij de organisatie van de activiteit. Een aantal jongeren van de RSG helpt namelijk mee in de promotie van het toernooi.

Sportaanbieders/verenigingen die aanbod voor de jeugd willen realiseren kunnen altijd contact met ons opnemen. Gezamenlijk kunnen we kijken hoe we passend aanbod voor de jongeren kunnen organiseren.  

 

Recente nieuwsitems