Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Jongeren op Gezond Gewicht

maandag 16 april 2018

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Onder die naam werkt de gemeente Epe aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Onder regie van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen samen. Die samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en tot meer aandacht voor voeding en beweging.

Doel van JOGG is om te zorgen dat meer kinderen een gezond gewicht krijgen en houden. De vijf pijlers van de JOGG-aanpak zijn: politiek-bestuurlijk draagvlak, publiek-private samenwerking, sociale marketing, wetenschappelijke begeleiding en evaluatie, verbinding preventie en zorg. Sinds maart 2018 werkt Larisa Brinkhoff als JOGG-regisseur bij Koppelswoe/Heel Epe Beweegt aan het lokale plan van aanpak. Samen met partners en stakeholders in het netwerk kijkt zij op welke pijlers het lokale plan zich gaat richten. Naast deze pijlers is er aandacht voor verschillende themacampagnes zoals 'Drink Water', 'Groente' en 'Gratis Bewegen'.

Wilt u als organisatie bijdragen aan een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren of wilt u meer weten neem dan contact op via l.brinkhoff@koppelswoe.nl of via 06-26 720 951.

Onlangs stond in het In het Veluws Nieuws een artikel over JOGG in de gemeente Epe. Dit artikel vind u hier.

Recente nieuwsitems