Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Jongeren op Gezond Gewicht , JOGG

dinsdag 10 oktober 2017

Jongeren op Gezond Gewicht , JOGG

De gemeente Epe heeft in september 2017 de overeenkomst met het JOGG-bureau getekend om de komende drie jaar de landelijke JOGG-methodiek in de gemeente uit te rollen. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Door het inzetten van de JOGG-methodiek wordt een gezonde en actieve leefstijl onder de jeugd gestimuleerd.  Kinderen die opgroeien met overgewicht leven namelijk minder lang in goede gezondheid.

Overgewicht verhoogt onder meer de kans op ziekten. Dat betekent een hogere zorgconsumptie, meer ziekteverzuim en andere grote maatschappelijke en economische gevolgen. Op jonge leeftijd heeft overgewicht bovendien een grote negatieve impact op psychische en sociale ontwikkeling. Jeugd die opgroeit in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl wordt fysiek, psychisch en sociaal beter toegerust voor de toekomst.

De JOGG-aanpak steunt op vijf pijlers:

  1. Politiek-bestuurlijk draagvlak: een gezond gewicht heeft een belangrijke plaats in het programma van het college van burgemeester en wethouders.
  2. Publiek-private samenwerking: lokale bedrijven en publieke partijen zijn betrokken bij de JOGG-aanpak.
  3. Sociale marketing: door met de doelgroep in gesprek te blijven sluit de JOGG-aanpak aan bij de belevingswereld van kinderen en jongeren.
  4. Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie: de activiteiten binnen de JOGG-aanpak worden gemonitord, geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.
  5. Verbinding preventie en zorg: (zorg)professionals signaleren overgewicht in een vroeg stadium en stemmen hun dienstverlening onderling op elkaar af. Zo komen jongeren met overgewicht direct op de juiste plek terecht.

Er wordt op korte termijn een JOGG-regisseur aangesteld worden wiens taak het wordt om het lokale Plan van Aanpak op te stellen. De JOGG-regisseur zal werkzaam zijn binnen het team van Heel Epe Beweegt. Dit betekent dat er zeer snel een vacature vrij zal komen voor de functie van JOGG-regisseur. Onder andere via onze website www.heelepebeweegt.nl en social media zal deze vacature straks kenbaar gemaakt worden.

Voor meer informatie over JOGG en de methodiek klik hier https://jongerenopgezondgewicht.nl/

Recente nieuwsitems