Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Senioren in beweging

woensdag 13 december 2017

Senioren in beweging

Op basis van het sportuitvoeringsprogramma van de gemeente (http://bit.ly/2jOdakp ) zet Heel Epe Beweegt zich in om meer senioren in beweging te krijgen. In het Sportdeelname-onderzoek Epe 2014 is namelijk naar voren gekomen dat het aantal senioren in de gemeente Epe (28,5%) dat voldoet aan de NNGB bewegingsnorm (vijf maal per week 30 minuten matig intensieve beweging) ver onder het landelijk gemiddelde (70%) ligt. In samenwerking met diverse partners hoopt Heel Epe Beweegt de promotie van en de toeleiding naar het bestaande aanbod voor senioren een boost te geven.

In het voorjaar is Heel Epe Beweegt gestart met de activiteit ZitFit in woonzorgcentrum De Speulbrink in Vaassen (http://bit.ly/2jxUyIC). Zorgorganisatie Viattence was zo enthousiast over deze activiteit in het aanbod voor de ouderen dat ook een pilot ZitFit op locatie De Klaarbeek in Epe is gestart.

Tot aan de kerstvakantie wordt op maandagochtend ZitFit aangeboden in het Praathuis van De Klaarbeek. Bewoners van De Klaarbeek en omwonenden zijn welkom om mee te doen met deze activiteit. Na de kerstvakantie wordt de activiteit geëvalueerd en gekeken of deze, net als bij De Speulbrink in Vaassen, een structureel karakter kan krijgen.

Om bewegen voor ouderen nog meer te promoten heeft Heel Epe Beweegt een aantal koffieochtenden voor senioren in wijkcentra De Burgerenk en De Vegtelarij bezocht. Tijdens deze koffieochtenden is meer informatie gegeven over bewegen en zijn de ouderen letterlijk in beweging gezet. De beweegactiviteiten werden op een zelfde wijze als de ZitFit-activiteiten aangeboden zodat alle ouderen in de groep mee konden doen. In samenspraak met de vrijwilligers en ouderen van de koffieochtend bij wijkcentrum De Vegtelarij wordt na de kerstvakantie gekeken of de beweegactiviteit voor een langere periode aangeboden kan worden.

Heel Epe Beweegt zal ten aanzien van de doelgroep senioren in het nieuwe jaar nog meer de samenwerking zoeken met partners in het netwerk. In de doorverwijzing naar (bestaand) sport- en beweegaanbod kunnen we elkaar in ieder geval versterken. Het uiteindelijke doel is in elk geval helder, zoveel mogelijk senioren in beweging krijgen!

Recente nieuwsitems