Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Brainstormsessie sportbehoefte jongeren

woensdag 13 december 2017

Brainstormsessie sportbehoefte jongeren

Vrijdag 8 december hebben de buurtsportcoaches samen met negen jongeren gebrainstormd over de sportbehoefte van jongeren in de gemeente Epe. De brainstormsessie werd gefaciliteerd door de RSG Noord-Veluwe.

Tijdens de brainstormsessie werd onder andere ingegaan op de volgende stellingen:
“Als jij het op sportgebied voor het zeggen had, wat zou je dan als eerst veranderen?”;
“Wat zou je graag willen dat er georganiseerd wordt voor de jeugd?”;
“Welke sportieve plekken mis je in jouw buurt?” ; en
“Hoe kunnen wij de jongeren het beste bereiken?”

De jongeren kwamen met uitéénlopende ideeën.
Zo bleek er bijvoorbeeld veel behoefte aan sporttoernooien (in samenwerking met de sportverenigingen in de gemeente) en naschoolse sportactiviteiten op school. Verder werd aangegeven dat de jongeren meer sportclinics op school willen. Maar ook het organiseren van een schoolsportdag voor jongeren was een van de ideeën. De sportieve brainstormsessie werd afgesloten met een heerlijke gezonde lunch, verzorgd door de RSG Noord-Veluwe.De uitkomsten van de brainstormsessie worden nog op een rijtje gezet en gecommuniceerd in ons netwerk. De komende periode willen we de ideeën van de jongeren verder vormgeven en gaan we aan de slag met het concreet organiseren van activiteiten. Hier worden natuurlijk ook de sportaanbieders in de gemeente bij betrokken. Ook zullen we in het verdere proces blijven afstemmen met de jongeren. Alle jongeren die aanwezig waren bij de brainstormsessie bedanken wij voor hun input, enthousiasme en meedenken!

Recente nieuwsitems