Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Ketenaanpak Jeugd en Ouderen

woensdag 27 januari 2016

De gemeente Epe is een project gestart om jeugd en ouderen in beweging te krijgen. De Gelderse Sportfederatie (GSF) heeft de coördinatie. Er zijn twee werkgroepen: één gericht op jeugd en de andere gericht op ouderen. In de werkgroep zijn diverse partijen vertegenwoordigd om resultaatgericht en efficiënt te werken aan de doelstellingen. 

De werkgroepen hebben de volgende doelstellingen vastgelegd:

  • Er is een aantrekkelijk beweegaanbod voor kinderen met (dreigend) overgewicht in samenwerking met sport- en zorgaanbieders
  • Er is een aantrekkelijk beweegaanbod voor ouderen in samenwerking met sport- en zorgaanbieders
  • Er is eind 2016 een duidelijke structuur in het zorg- en beweegaanbod, dat bekend is bij zorgprofessionals en de doelgroepen jeugd en ouderen
  • Er is een duidelijke structuur en een goede samenwerking tussen alle zorg- en beweegaanbieders en potentiële signaleerders van de hierboven beschreven doelgroepen
  • Voor het behalen van de doelstellingen worden lokale partners ingezet.

Werkgroep jeugd

In de werkgroep jeugd hebben onder andere een jeugdarts, jeugdverpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, sportaanbieders, buurtsportcoach en de gemeente Epe zitting. Vragen die binnen deze werkgroep worden besproken zijn onder andere:

  • Wat is nodig om jeugd in de gemeente Epe meer te laten bewegen en gezonder om te laten gaan met voeding?
  • Hoe wordt de verbinding tussen preventie en zorg gelegd. Wie signaleert en verwijst de kinderen met overgewicht naar de juiste plek?
  • Zijn er voldoende plekken waar kinderen terecht kunnen? En waar zijn die plekken?

De werkgroep ontwikkelt een tool waar verwijsschema, partners en het aanbod te vinden is uitgesplitst op doel (bewegen, voeding, school, psychisch, sociaal, milieu/opvoeding).

Werkgroep ouderen

De werkgroep ouderen heeft de taak op zich genomen om de huidige interventies, samenwerkingsstructuren en werkwijze op elkaar af te stemmen. Zo wordt er een overzicht gemaakt waar verwijzers en anderen informatie vinden over leefstijlthema's (zoals voeding en bewegen) die van belang zijn voor ouderen.

De werkgroep brengt het beweegaanbod voor ouderen in kaart. Op 20 februari (Epe) en 27 februari (Vaassen) zijn testdagen, waarbij ouderen de kans krijgen om op uitnodiging van de gemeente te gaan sporten.

Rol Caransscoop

Onze adviseur Elly van Geffen is in dit project de verbindende schakel naar de huisartsenzorg en andere betrokkenen in de eerste lijn in de gemeente Epe en neemt deel aan de overleggen van beide werkgroepen. 

Bron: http://www.caransscoop.nl/nieuws/ketenaanpak-jeugd-en-ouderen-in-de-gemeente-epe-240?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=newsletter-id-114 


Recente nieuwsitems