Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Overleg ketenaanpak senioren

donderdag 18 januari 2018

Uiteindelijk meer inactieve senioren in beweging krijgen! Dat is de doelstelling van de partners in de ketenaanpak senioren. Periodiek komen deze partijen bijeen om met elkaar te bespreken hoe we met elkaar meer senioren in de gemeente Epe in beweging kunnen krijgen.

In 2016 heeft het GALM-project in de gemeente Epe plaatsgevonden. Het GALM-project had als doel om uiteindelijk meer senioren aan het sporten of bewegen te krijgen. De senioren in de gemeente werden uitgenodigd voor een GALM-dag, om zo te kijken hoe het met hun fitheid is gesteld en ze vervolgens door te laten stromen in sportaanbod georganiseerd door de sportaanbieders in de gemeente. Bij een aantal verenigingen zijn bv. nu nog een aantal GALM-sportgroepen actief. De aanbieders en andere partijen (o.a. GGD, Verian, Viattence, fitnesscentra, fysiotherapeuten, diëtisten en natuurlijk de sportaanbieders) die destijds bij de organisatie van het GALM-project betrokken waren komen nu periodiek samen. Gezamenlijk wordt er een aanpak (door)ontwikkeld meer senioren aan het bewegen te krijgen.

Dinsdag 16 januari zijn de partners weer bij elkaar gekomen en een aantal aandachtspunten die naar voren kwamen:

-Organisaties betrokken bij ouderen/senioren kunnen elkaar nog meer vinden in de doorverwijzing

-Het moet nog meer inzichtelijk worden welke spelers er in het veld zijn.

- Het aanbod voor de doelgroep kan nog beter in kaart gebracht worden en de afstemming over activiteiten moet (blijven) plaatsvinden. Het is belangrijk dat men van elkaar weet wat er georganiseerd wordt voor de doelgroep.

- Het in kaart brengen van regelingen voor senioren om de kosten voor bewegen en eventueel lidmaatschap van een vereniging te kunnen bekostigen

Recente nieuwsitems