Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Samenwerking met SNS Bank en Albert Heijn Epe

vrijdag 12 juli 2019

‘It takes a whole village to raise a child.’ (je hebt een hele stad nodig om een kind op te voeden). Een gezonde jeugd in een gezonde omgeving is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Meer kinderen op gezond gewicht kun je alleen voor elkaar krijgen door met alle partijen, publiek én privaat, samen te werken binnen de omgevingen waar alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken.

Op 27 juni zijn er twee convenanten getekend in het kader van publiek private samenwerking bij de jongeren op gezond gewicht (JOGG) aanpak. De aanpak die vanuit Heel Epe Beweegt uitgevoerd wordt. Zij stimuleren de gezonde en actieve leefstijl bij onder andere de kinderen en jongeren van de gemeente Epe. Met het ondertekenen van het convenant zijn de SNS bank en Albert Heijn Epe officiële partners. Zij willen mede de boodschap van de gezonde aanpak uitdragen en ondersteunen met deze ondertekening het creëren van de gezonde omgeving voor de kinderen en jongeren van de gemeente Epe.

De SNS bank had al ervaring met de JOGG-aanpak vanuit de gemeente Oldebroek en wil daarom ook graag in Epe aanhaken. De SNS bank ziet in de gemeente Oldebroek door de aanpak, die ze al zes jaar uitvoeren, de positieve effecten en de grote impact van het bedrijfsleven op de leefomgeving waarin kinderen opgroeien. Ook de Albert Heijn speelt een grote rol. Vanuit hun eigen visie ondersteunen ze de gezonde leefstijl bij jongeren. Graag willen zij bij jongeren de gezonde keuze de gemakkelijke keuze laten zijn.

 

Wilt u informatie of ook aansluiten als partner bij de JOGG-aanpak van Heel Epe Beweegt neem dan contact op met Larisa Brinkhoff van Heel Epe Beweegt via l.brinkhoff@koppelswoe.nl.

Recente nieuwsitems