Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Lokaal Sport Akkoord

donderdag 17 juni 2021

Aanbod vanuit het Lokaal Sport- en Beweegakkoord

Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord is een actieplan voor de toekomst van sporten en bewegen in de gemeente Epe. Om zo sport en bewegen een impuls te geven.

Naast het uitvoeren van lokale ideeën worden er ‘services’ aangeboden. Dit zijn workshops, trainingen en cursussen ter ondersteuning aan verenigingen en aanbieders.

 

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd

Op woensdagavond 23 juni van 19.30 - 21.00 uur wordt vanuit het Lokaal Sportakkoord de inspiratiesessie Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd aangeboden. Deze workshop is een online workshop waar wordt ingegaan op de vrijwilligers binnen de vereniging en de stappen om te komen tot meer vrijwilligers in kortere tijd.

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de samenleving in het algemeen en voor sportverenigingen in het bijzonder. Het werven van voldoende vrijwilligers blijft voor veel verenigingen echter een grote uitdaging. Hoe zorg je als vereniging voor voldoende vrijwilligers, hoe vind je de mensen met de juiste achtergrond en weet je meer vrijwilligers te binden aan de vereniging? 

Wil je deelnemen aan deze online inspiratiesessie? Meld je dan voor 21 juni aan bij Heel Epe Beweegt, via v.rotman@koppelswoe.nl . Geef bij opgave door van welke vereniging je bent, met hoeveel personen van je vereniging je aansluit (+ voor- en achternaam + emailadres van elke persoon). Enkele dagen voor de sessie krijgen jullie de link voor de bijeenkomst toegestuurd.

Kalender Lokaal Sport- en Beweegakkoord
23 juni 19.30 – 21.00 uur: Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (online)
20 september in de avond: Besturen met impact , deel 1(bij SV Wissel)
22 september 19.30 – 20.30 uur: Gezondere kantine (bij PWA hal)
eind september: Het begeleiden van deelnemers met autisme (Uniek Sporten)
4 oktober Inspiratieavond Open Club (bij AV Cialfo)
11 oktober in de avond: Besturen met impact, deel 2 (bij SV Wissel)
8 november in de avond: Besturen met impact, deel 3(bij SV Wissel)
half november: Veilig Sportklimaat- theatervoorstelling
Begin december: workshop aangepast sporten - Hoe doe je dat?
13 december in de avond: Besturen met impact , deel 4 (bij SV Wissel)

Meer informatie over het Lokaal Sport- en Beweegakkoord neem contact op met Larisa Brinkhoff, l.brinkhoff@koppel-swoe.nl

Recente nieuwsitems