Het sportplatform van de gemeente Epe

Nieuws

Heb jij geld nodig voor een nieuw idee rondom sport en bewegen?

dinsdag 21 maart 2023

EPE- Heb jij een goed idee op het gebied van sport en bewegen, maar heb je geen budget? Sluit jouw idee aan bij één van de vier geformuleerde thema’s van het Lokaal Sport/ en Beweegakkoord? Het ministerie van VWS en de gemeente Epe stellen in 2023 opnieuw 20.000 euro beschikbaar. “Dus heb je een goed idee, stuur dan uiterlijk 15 mei 2023 je idee en het bijhorende plan in”, aldus Jeroen de Lange, coördinator Sport- en Beweegakkoord in de gemeente Epe.

 

In de gemeente Epe zijn samen met sport- en beweegaanbieders, onderwijsorganisaties, belangenorganisaties, gemeente en maatschappelijke instellingen ideeën gebundeld en ambities geformuleerd. Ook zijn er vier thema’s vastgesteld, namelijk: sport en bewegen in iedere fase van je leven, sport en bewegen voor iedereen, een goede infrastructuur voor sport en bewegen en sterke sportaanbieders voor sport en bewegen. “Een aanvraag moet binnen één van deze thema’s passen”, vertelt Jeroen.

 

Iedereen kan een aanvraag indienen

Net zoals in 2021 en 2022 is weer een fors bedrag beschikbaar. “De afgelopen twee jaar zijn er diverse projecten en/of activiteiten uitgevoerd. Denk aan: zwemmen voor mensen met een beperking bij De Koekoek, walking football bij VIOS Vaassen, seniorensport bij AV Cialfo, buitenschools sporten bij de RSG NO Veluwe, het project SnowFever bij dagbesteding MO Epe en er is een financiële bijdrage geleverd aan het SOF-veld in Epe-Noord.”

 

Jeroen benadrukt dat het niet perse sportverenigingen of beweegclubs hoeven te zijn, die meedoen. “Natuurlijk nodigen we sportverenigingen uit om mee te doen, maar we denken ook aan scholen, verzorgingshuizen, buurt- of wijkverenigingen of horeca. We roepen iedereen, die denkt te kunnen bijdragen aan het uitbreiden van de sport- en beweegfaciliteiten, op om een plan in te leveren!”

 

Lokaal Sport- en Beweegakkoord

Het Lokaal Sport- en Beweegakkoord van de gemeente Epe komt voort uit het Nationaal Sportakkoord. Hiermee willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport en bewegen in Nederland nóg beter benutten.

 

Meer informatie over het Lokaal Sportakkoord, de regiegroep en over hoe een aanvraag in te dienen is te vinden op www.koppelswoe.nl/sportakkoord. Voor verdere informatie kan ook een mail gestuurd worden naar sportakkoord@koppelswoe.nl.

 

 Fotobijschrift:

Buurtsportcoach Wilmer toont ´zak met geld´ die beschikbaar is voor leuke verrassende plannen rondom sport en bewegen.

Recente nieuwsitems